آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل اول جلسه اول _ شناخت حرکت

آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل اول جلسه اول _ شناخت حرکت

دانش آموزان در این ویدیو از آموزش فیزیک دوازدهم با مفاهیم زی رآشنا میشوند :  1_ مسافت 2_جابجایی 3_تندی متوسط و لحظه ای

03:13:58
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل سوم درس سوم - توان های گویا

آموزش ریاضی دهم فصل سوم درس سوم - توان های گویا

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم توان های گویا در ادامه بحث ریشه و توان آشنا شده و مسائل مربوط به آن را تحلیل میکنند .

00:37:55
رایگان
آموزش ریاضی نهم فصل پنجم درس دوم - چند اتحاد دیگر ، تجزیه و کابردها
00:57:33
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه پنجم(ویژه رشته ریاضی) - بررسی نمودار P-V

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه پنجم(ویژه رشته ریاضی) - بررسی نمودار P-V

دانش آموزان در این جلسه تمام اطلاعاتی که میتوان از نمودار های ترمودینامیکی استخراج کرد را بررسی و تستهای کنکور مربوط به آن را حل میکنند .

00:00:00
20,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه نهم - وقتی گرما دما و حالت را تغییر میدهد .

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه نهم - وقتی گرما دما و حالت را تغییر میدهد .

دانش آموزان در این جلسه با سوالات ترکیبی مباحث جلسات قبل آشنا شده و تستهای کنکور آن را بررسی میکنندو در آخر با نمودار شناسی این جلسه را به پایان میبرند.

01:03:20
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل پنجم درس اول - مفهوم تابع و بازنمایی های آن

آموزش ریاضی دهم فصل پنجم درس اول - مفهوم تابع و بازنمایی های آن

دانش آموزان در این جلسه با مفهوم تابع و بازنمایی های آن آشنا شده و مسائل مربوط به آن را تحلیل میکنند .

00:37:17
رایگان
آموزش ریاضی یازدهم فصل دوم درس دوم - استدلال و قضیه تالس
01:52:53
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه چهارم - میدان الکتریکی

آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه چهارم - میدان الکتریکی

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم ( میدان الکتریکی ) آشنا می شوند . موضوعات این جلسه عبارتند از : 1- مفاهیم میدان الکتریکی و روابط آن در فیزیک 2- محاسبه میدان الکتریکی در اطراف یک ذره باردار 3- بررسی یک حالت خاص : زمانی که بر هم نهی میدان حاصل از دوبار الکتریکی در یک نقطه صفر می شود . 

04:29:10
40,000 تومان
آموزش ریاضی یازدهم تجربی فصل اول درس اول - هندسه تحلیلی

آموزش ریاضی یازدهم تجربی فصل اول درس اول - هندسه تحلیلی

دانش آموزان در این ویدیو آموزش صفر تا صد ریاضی یازدهم با مفاهیم زیر آشنا می شوند :1-یادآوری و تکمیل معادله خط 2-فاصله دو نقطه 3-مختصات نقطه وسط پاره خط 4-فاصله نقطه از خط 5- حل تمامی تمرینها و فعالیت ها و ... کتاب درسی

02:57:22
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه چهارم - محاسبه کار نیروی اصطکاک جنبشی

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه چهارم - محاسبه کار نیروی اصطکاک جنبشی

دانش آموزان در این جلسه با نیریو اصطکاک آشنا شده و طریقه محاسبه کار نیروی اصطکاک را فرا میگیرند .

00:37:20
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل ششم درس دوم - جایگشت

آموزش ریاضی دهم فصل ششم درس دوم - جایگشت

دانش آموزان در این جلسه مباحث مربوط به جایگشت را فرا گرفته و سوالات متنوعی از آن را تحلیل میکنند .

00:43:23
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه نهم - توان و بازده

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه نهم - توان و بازده

دانش آموزان در این جلسه مفاهیم توان و بازده را به طور کامل فرا گرفته و تمام تست های تاریخ کنکور سراسری را همراه با آن تحلیل می کنند.

02:52:38
رایگان
آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل دوم جلسه ششم - حل تمرین های دوره ای آخر فصل دوم

آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل دوم جلسه ششم - حل تمرین های دوره ای آخر فصل دوم

در این دوره از آموزش صفر تا صد فیزیک دوازدهم دانش آموزان به حل تمرین ها و نمونه سوالات پایانی فصل دوم میپردازند.

02:03:18
رایگان
آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل اول جلسه دوم - حرکت با سرعت ثابت

آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل اول جلسه دوم - حرکت با سرعت ثابت

دانش آموزان در این دوره از آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی با مفاهیم زیر آشنا می شوند : 1_ حرکت با سرعت ثابت  2_معادله مکان زمان در حرکت با سرعت ثابت 

00:35:55
رایگان
آموزش فیزیک دوازدهم فصل سوم جلسه دوم - حرکت هماهنگ ساده

آموزش فیزیک دوازدهم فصل سوم جلسه دوم - حرکت هماهنگ ساده

دانش آموزان در این دوره از آموزش صفر تا صد فیزیک دوازدهم با حرکت هماهنگ ساده آشنا می شوند .

00:22:53
رایگان
آموزش ریاضی نهم فصل دوم درس سوم
00:45:14
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه اول - مفهوم دما

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه اول - مفهوم دما

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم دما و کمیت دماسنجی آشنا شده سپس انواع مقیاس های دمایی سلسیوس و کلوین و فارنهایت را آموخته و تبدیل آنها به بکدیگر را فرا میگیرند و در نهایت با دماسنجهای معیار و دماسنجهای ترموکوپل آشنا میشوند .

01:57:50
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه پنجم - انبساط حجمی در مایعات

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه پنجم - انبساط حجمی در مایعات

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم انبساط ظاهری و واقعی در مایعات آشنا شده و تستهای کنکور ان را تحلیل و بررسی می کنند.

00:56:08
رایگان
آموزش ریاضی نهم فصل اول درس سوم

آموزش ریاضی نهم فصل اول درس سوم

دانش آموزان در این ویدیو از آموزش ریاضی نهم با مفاهیم زیر آشنا می شوند : 1_اجتماع دو مجموعه 2_اشتراک دو مجموعه 3_تفاضل دومجموعه

00:52:20
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه دوم - انبساط طولی در جامدات

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه دوم - انبساط طولی در جامدات

دانش آموزان در این جلسه ابتدا مفهوم انبساط در حالت کلی را فرا گرفته سپس انبساط طولی در جامدات را می آموزند و در نهایت با تحلیل تستهای کنکور ونمودار شناسی این مبحث را به پایان می رسانند .

02:41:28
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه دوم - کمیت ها و یکاهای فیزیکی

آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه دوم - کمیت ها و یکاهای فیزیکی

در این جلسه با مفاهیم کمیت و کیفیت و یکاهای اصلی و فرعی آشنا شده و مسائل مربوط به سازگاری یکاها را به طور کامل فرا میگیریم . هم چنین با تاریخچه برخی یکاهای پرکاربرد و دستگاه بین اللملی SI آشنا می شویم . با این جلسه از آموزش فیزیک دهم همراه ما باشید .

00:00:00
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه پانزدهم - مقاومتهای متوالی

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه پانزدهم - مقاومتهای متوالی

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1-تشخیص مقاومتهای متوالی  2-نکات تکمیلی در مورد مقاومتهای متوالی  3- تحلیل  تست های کنکور سراسری

02:01:39
رایگان
آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل دوم جلسه دوم _ معرفی برخی نیرو های خاص

آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل دوم جلسه دوم _ معرفی برخی نیرو های خاص

دانش آموزان در این دوره از آموزش صفر تا صد فیزیک دوازدهم با مفاهیم زیر آشنا می شوند :1- نیروی وزن2- نیروی عمودی تکیه گاه 3- نیروی عمودی تکیه گاه4- آشنایی با مسائل آسانسور5- نیروی اصطکاک ایستایی 6- نیروی اصطکاک ایستایی بیشینه 7- نیروی اصطکاک جنبشی8- نیروی فنر9- نیروی کشش طناب

03:35:08
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه اول - انرژی جنبشی

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه اول - انرژی جنبشی

دانش اموزان در این جلسه با رابطه انرژی جنبشی و نمودار شناسی آن آشنا شده و در پایان با رابطه انرژی جنبشی و نیرو آشنا می شوند .

01:25:45
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل اول درس چهارم - دنباله های حسابی و هندسی

آموزش ریاضی دهم فصل اول درس چهارم - دنباله های حسابی و هندسی

دانش آموزان در این جلسه مبحث پرتکرار دنباله های حسابی و هندسی را ابتدا از روی کتاب درسی فراگرفته و سپس تستهای نمونه از آن را حل میکنند .

01:30:32
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل اول درس دوم - متمم یک مجموعه

آموزش ریاضی دهم فصل اول درس دوم - متمم یک مجموعه

دانش آموزان در این جلسه درس دوم فصل اول ریاضی دهم تحت عنوان متمم یک مجموعه را فرا گرفته و تستهای کنکور مربوط به آن را تحلیل می کنند .

01:50:17
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه هفتم _ اختلاف پتانسیل الکتریکی

آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه هفتم _ اختلاف پتانسیل الکتریکی

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1_ تعریف اختلاف پتانسیل الکتریکی 

02:20:25
40,000 تومان
آموزش ریاضی دهم فصل اول درس اول - مجموعه های متناهی و نا متناهی

آموزش ریاضی دهم فصل اول درس اول - مجموعه های متناهی و نا متناهی

دانش آموزان در این جلسه درس اول از فصل اول ریاضی دهم با عنوان مجموعه های متناهی و نامتناهی را فرا گرفته و تستهای کنکور آن را بررسی میکنند .

02:19:08
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه هجدهم - ترکیب مقاومتهای متوالی و موازی

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه هجدهم - ترکیب مقاومتهای متوالی و موازی

دانش اموزان در این جلسه ار آموزش فیزیک با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1 تحلیل مدار های آسان و سخت  2_اتصال کوتاه 

00:00:00
30,000 تومان
آموزش جامع فیزیک یازدهم ریاضی

آموزش جامع فیزیک یازدهم ریاضی

وقتی که به سوالات کنکور های اخیر در رشته ریاضی نگاه می کنیم و نتایج دانش آموزان در درس فیزیک را با سایر دروس مقایسه می کنیم، می توانیم دریابیم که اغلب آن ها در این درس دچار ضعف هستند. فیزیک یازدهم ریاضی نیز بخشی از فیزیک کنکور در رشته ریاضی را تشکیل می دهد که طی سال ها اخیر سوالاتی با درجه سختی..

41:28:31
500,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه دوم - مفهوم کار در فیزیک

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه دوم - مفهوم کار در فیزیک

دانش اموزان دراین جلسه با مفهوم کار در فیزیک آشنا شده و با فرمول محاسبه ان آشنا میشوند . سپس کار حاصل از چندنیرو را محاسبه میکنند و در نهایت با نمودار شناسی این مبحث را به پایان می برند.

01:29:46
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل پنجم درس سوم - انواع توابع

آموزش ریاضی دهم فصل پنجم درس سوم - انواع توابع

دانش آموزان در این جلسه انواع تابع مانند تابع همانی و تابع ثابت و ... را شناخته و مسائل مربوط به ان را تحلیل میکنند.

02:16:46
رایگان
آموزش ریاضی یازدهم تجربی فصل اول درس دوم - معادله درجه 2 و تابع درجه 2

آموزش ریاضی یازدهم تجربی فصل اول درس دوم - معادله درجه 2 و تابع درجه 2

دانش آموزان در این ویدیو از آموزش صفر تا صد ریاضی یازدهم تجربی با مفاهیم زیر آشنا می شوند : 1-روش تغییر متغیر برای حل معادله2-مجموع و حاصل ضرب ریشه های معادله درجه 2-3-تشکیل معادله درجه 2 با استفاده از s و p 4-ماکزیمم و مینمم تابع درجه 2 5-صفر های تابع درجه 2 

02:07:10
رایگان
آموزش ریاضی نهم فصل سوم درس چهارم - حل مسئله در هندسه
00:21:49
رایگان
آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل دوم جلسه سوم - تکانه و قانون دوم نیوتون

آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل دوم جلسه سوم - تکانه و قانون دوم نیوتون

دانش آموزان در این ویدیو از آموزش صفر تا صد فیزیک دوازدهم ریاضی با مفاهیم زیر آشنا میشوند : 1- تکانه 2- ارتباط تکانه و قانون دوم نیوتون 3- مفهوم ضربه 4- پاسخ تمام پرسش ها و فعالیتهای کتاب درسی از این موضوع

00:45:58
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه پنجم - چگالی

آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه پنجم - چگالی

در این جلسه دانش آموز با مفهوم چگالی و سوالات مربوط به آن در تاریخ کنکور سراسری آشنا خواهد شد . اگر در حل سوالات چگالی جسم حفره دار ، چگالی اجسام با شکل هندسی نامنظم و ..... مشکل دارید این جلسه را از دست ندهید . با یک جلسه دیگر از فیلم های آموزشی فیزیک دهم همراهمان باشید .

00:00:00
رایگان
آموزش ریاضی نهم فصل اول درس دوم
01:08:51
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه هشتم - انرژی مکانیکی

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه هشتم - انرژی مکانیکی

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم انرژی مکانیکی آشنا شده و میفهمند کار کدام نیرو باعث تغییرات انرژی مکانیکی می شود .

04:16:09
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل دوم درس اول - نسبت های مثلثاتی

آموزش ریاضی دهم فصل دوم درس اول - نسبت های مثلثاتی

دانش آموزان در این جلسه نسبتهای مثلثاتی نظیر سینوس کسینوس تانژانت و کتانژانت را فرا گرفته و تستهای نمونه ای از آن را حل میکنند .

01:09:16
رایگان
آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل اول جلسه پنجم - حل تمرین های دوره ای فصل اول

آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل اول جلسه پنجم - حل تمرین های دوره ای فصل اول

دانش آموزان در این دوره از تحلیل خط به خط کتاب درسی فیزیک دوازدهم ا مفاهیم زیر آشنا می شوند : 1-تحلیل تمام پرسش ها و مساله های انتهای فصل اول کتاب درسی فیزیک دوازدهم ریاضی 

02:23:52
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه ششم_ انرژی پتانسیل الکتریکی

آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه ششم_ انرژی پتانسیل الکتریکی

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند : 1_مفهوم انرژی پتانسیل الکتریکی  2_قانون پایستگی انرژی مکانیکی در جابجایی بار الکتریکی 3_کار انجام شده توسط نیروی خارجی 

01:30:21
30,000 تومان
آموزش ریاضی نهم فصل پنجم درس اول - عبارتهای جبری
01:32:11
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل سوم درس دوم - ریشه n ام

آموزش ریاضی دهم فصل سوم درس دوم - ریشه n ام

دانش آموزان در این جلسه مبحث ریشه و توان را با بحث ریشه n ام ادامه داده و مسائل مربوط به ان را تحلیل و بررسی میکنند .

00:45:17
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه دوم - روش های انتقال بار الکتریکی

آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه دوم - روش های انتقال بار الکتریکی

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا میشوند : 1- روش مالش  2 - روش تماس  3- روش القای الکتریکی 4- الکتروسکوپ 5- بررسی و تحلیل تمام تست های سراسری از این موضوع فایل این جلسه را پرینت گرفته و همراه ب تدریس من تکمیل کنید . 

01:55:29
20,000 تومان
آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه اول - بارهای الکتریکی

آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه اول - بارهای الکتریکی

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند : 1- مقدمه ای بر فیزیک یازدهم  2-آشنایی با الکترون 3- کمیتهای گسسته و پیوسته 4- اصل کوانتیده بودن بارهای الکتریکی 5-اصل پایستگی بارهای الکتریکی 6-حل تستهای کنکور مبحث بارهای الکتریکی

00:57:48
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل دوم درس سوم - روابط بین نسبت های مثلثاتی

آموزش ریاضی دهم فصل دوم درس سوم - روابط بین نسبت های مثلثاتی

دانش آموزان در این جلسه روابط معروف بین نسبتهای مثلثاتی را آموخته و مسائل معروف به ان را تحلیل میکنند .

00:41:48
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه پانزدهم(ویژه رشته ریاضی) - آشنایی با یخچال ها

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه پانزدهم(ویژه رشته ریاضی) - آشنایی با یخچال ها

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیمی نظیر یخچال چیست،ضریب عملکرد یخچال،قانون اول ترمودینامیک به بیان یخچال ها،قانون دوم ترمودینامیک به بیان یخچال ها،تبدیل یخچال و ماشین گرمایی به یکدیگر،قضیه کارنو در یخچال ها  آشنا می شوند .

00:00:00
25,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه سیزدهم(ویژه رشته ریاضی) - بررسی چند فرآیند متوالی

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه سیزدهم(ویژه رشته ریاضی) - بررسی چند فرآیند متوالی

داشن آموزان در این جلسه سوالات مربوط به چرخه ترمودینامیکی را بررسی و تحلیل میکنند.

00:00:00
20,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه یازدهم(ویژه رشته ریاضی) - فرآیند بی دررو

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه یازدهم(ویژه رشته ریاضی) - فرآیند بی دررو

دانش آموزان در این جلسه با فرآیند بی دررو به عنوان یکی از فرآیند های خاص ترمودینامیکی آشناشده و شیوه برخورد با مسائل آن را می آموزند .

00:00:00
20,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه هشتم(ویژه رشته ریاضی) - فرآیند هم حجم

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه هشتم(ویژه رشته ریاضی) - فرآیند هم حجم

دانش آموزان در این جلسه با فرآیند هم حجم به عنوان یکی از فرآیند های خاص ترمودینامیکی و سوالات مربوط به آن آشنا می شوند .

00:00:00
20,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه دوم(ویژه رشته ریاضی) - تبادل انرژی دستگاه و محیط به روش کار و گرما

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه دوم(ویژه رشته ریاضی) - تبادل انرژی دستگاه و محیط به روش کار و گرما

دانش آموزان در این جلسه با دو روش تبادل انرژی بین دستگاه و محیط که کار و گرما است آشنا می شوند.

00:00:00
20,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه اول(ویژه رشته ریاضی) - معادله حالت

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه اول(ویژه رشته ریاضی) - معادله حالت

دانش آموزان در این جلسه با مقدمات علم ترمودینامیک،فرآیند ترمودینامیکی ایستاوار و معادله حالت آشنا می شوند.

00:00:00
20,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه پانزدهم(ویژه رشته ریاضی) - چگالی یک گاز کامل و تغییرات آن

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه پانزدهم(ویژه رشته ریاضی) - چگالی یک گاز کامل و تغییرات آن

دانش اموزان در این جلسه با تغییرات چگالی یک گاز کامل در اثر تغییر دما آشنا می شوند.

00:00:00
20,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه چهاردهم(ویژه رشته ریاضی) - بررسی فرآیند های هم دما ، هم فشار و هم حجم

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه چهاردهم(ویژه رشته ریاضی) - بررسی فرآیند های هم دما ، هم فشار و هم حجم

دانش آموزان در این جلسه با حالت های خاص انبساط گرمایی نظیر فرآیند بی دررو ، هم دما، هم فشار و نمودار شناسی آنها آشنا می شوند.

00:00:00
20,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه دهم - تعادل گرمایی و گرما سنج

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه دهم - تعادل گرمایی و گرما سنج

دانش آموزان در این جلسه با مسائل تعادل گرمایی زمانی که تغییر حالت نداریم آشنا می شوندو سوالات مربوط به گرماسنج که یکی از زیر شاخه های آن است را بحث بررسی میکنند.

01:15:19
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه هشتم - تبخیر و میعان

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه هشتم - تبخیر و میعان

دانش آموزان در این جلسه با فرآیند های تبخیر و میعان آشنا شده و شیوه محاسبه عددی آن را فرا می گیرند .

00:30:05
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه دهم - مانومتر

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه دهم - مانومتر

دانش اموزان در این جلسه یا مفاهیم مانومتر که از انواع فشار سنج است آشنا شده و تستهای کنکور سراسری آن را تحلیل و بررسی میکنند. با این جلسه از آموزش فیزیک دهم همراه ما باشید .

01:43:17
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه چهارم - محاسبه فشار هوا

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه چهارم - محاسبه فشار هوا

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم چگالی هوا در ارتفاعات کم آشنا میشوند . با این جلسه از آموزش فیزیک دهم همراه ماباشید .

00:40:04
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه ششم - چگالی آلیاژ

آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه ششم - چگالی آلیاژ

در این جلسه دانش آموزان با مفاهیم چگالی آلیاژ و انواع سوالات آن در دو دسته کلی آشنا میشویم . با این جلسه از آموزش فیزیک دهم و آموزش چگالی آلیاژ همراه ما باشید .

00:00:00
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه سوم - تبدیل یکاها به روش زنجیره ای

آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه سوم - تبدیل یکاها به روش زنجیره ای

دامش آموزان در این جلسه با مفهوم نمادگذاری علمی ، استفاده از پیشوند ها ، روش تبدیل زنجیره ای یکا ها به یکدیگر و آهنگ تغییرات یک کمیت آشنا میشوند . با این جلسه از آموزش فیزیک دهم همراه ما باشید .

00:00:00
رایگان
آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل اول جلسه چهارم - سقوط آزاد

آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل اول جلسه چهارم - سقوط آزاد

دانش آموزان در این جلسه از آموزش صفر تا صد فیزیک دوازدهم با مفاهیم زیر آشنا می شوند :1-تعریف حرکت سقوط آزاد2-فرمولهای حرکت سقوط آزاد بدون سرعت اولیه 3-معادله مکان زمان در حرکت سقوط آزاد 4-معادله سرعت زمان در حرکت سقوط آزاد 5-معادله سرعت جابجایی در حرکت سقوط آزاد 

00:49:55
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه هفدهم _ مقاومت های موازی

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه هفدهم _ مقاومت های موازی

دانش اموزان در این جلسه ار آموزش فیزیک با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1 تعریف مقاومت های موازی  2_ تکنیک نامگذاری گره ها  3_ حضور مقاومت متغیر در مدار  4_  توان و انرژِی مصرفی در مقاومت موازی  5_تحلیل تستهای کنکور سراسری 

00:00:00
30,000 تومان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه دهم - توان ورودی و خروجی در مدار

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه دهم - توان ورودی و خروجی در مدار

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1-آشنایی با توان ورودی مدار 2-آشنایی با توان خروجی مدار 3- جمع بندی و تست 

00:33:36
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه نهم _ بررسی مدار تک حلقه با چند منبع نیرو محرکه

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه نهم _ بررسی مدار تک حلقه با چند منبع نیرو محرکه

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1-آشنایی با مدار تک حلقه  با چند مبع نیرو محرکه  2- نمودار شناسی  3- حل تستهای کنکور سراسری مربوط به آن  4-آشنایی با اتصال کوتاه

01:45:12
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه هشتم - مدار تک حلقه

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه هشتم - مدار تک حلقه

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1-آشنایی با مدار تک حلقه  2- نمودار شناسی  3- حل تستهای کنکور سراسری مربوط به آن 

01:53:40
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه پنجم - آشنایی با مقاومتهای پیچه ای و کربنی

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه پنجم - آشنایی با مقاومتهای پیچه ای و کربنی

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1- آشنایی با مقاومتهای پیچه ای  2- آشنایی با مقاومتهای کربنی 

00:42:53
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه اول - جریان الکتریکی

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه اول - جریان الکتریکی

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1-تعریف کیفی جریان الکتریکی 2-تعریف کمی جریان الکتریکی 3-یکای آمپر ساعت 4-نمودار شناسی 5-تست

01:22:58
20,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه اول - حالت های مختلف ماده

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه اول - حالت های مختلف ماده

دانش آموزان در این جلسه با حالتهای مختلف ماده یعنی جامد مایع گاز و پلاسما آشنا شده و جامد های آمورف و بلورین را میشناسند و پدیده پخش در مایعات و گاز ها را یادمیگیرند . همپنین با حرکت کاتوره ای و حرکت براونی آشنا می شوند .

01:06:36
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل سوم درس اول - ریشه و توان

آموزش ریاضی دهم فصل سوم درس اول - ریشه و توان

دانش اموزان در این جلسه مبحث ریشه و توان را ابتدا از روی کتاب درسی به طور کامل آموخته و سپس تستهای مربوط به ان را تحلیل میکنند .

01:03:25
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه ششم - نیروی وارد بر کف ظرف از طرف مایع

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه ششم - نیروی وارد بر کف ظرف از طرف مایع

در این جلسه دانش آموزان با نیروی وارد بر کف ظرف از طرف مایع آشنا شده و مقایسه نیروی وارد بر کف ظرف با وزن مایع را می آموزند. با این جلسه از آموزش فیزیک دهم همراه ما باشید .

02:04:18
رایگان
آموزش ریاضی نهم فصل دوم درس اول _ عدد های گویا

آموزش ریاضی نهم فصل دوم درس اول _ عدد های گویا

در این ویدیو از آموزش ریاضی نهم دانش آموزان با مفاهیم زیر آشنا می شوند : 1_نمایش عدد های اعشاری متناوب  2_یافتن کسر ، بین کسر های دیگر  3_حل تمامی تمرین ها ، فعالیت ها و کار در کلاس های کتاب بصورت خط به خط 

01:24:22
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه پنجم - اصل پاسکال

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه پنجم - اصل پاسکال

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم اصل پاسکال آشنا میشوند . با این جلسه از آموزش فیزیک دهم همراه ما باشید .

00:20:59
رایگان
آموزش فیزیک دوازدهم فصل سوم جلسه اول - نوسان دوره ای

آموزش فیزیک دوازدهم فصل سوم جلسه اول - نوسان دوره ای

دانش آموزان در این جلسه از آموزش صفر تا صد فیزیک دوازدهم با نوسان دوره ای آشنا می شوند . 

00:25:37
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه شانزدهم - قاعده انشعاب ( مرحوم کیرشهف )

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه شانزدهم - قاعده انشعاب ( مرحوم کیرشهف )

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1 قاعده انشعاب 2- تحلیل  تست های کنکور سراسری

00:34:53
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه هفتم - منبع نیرو محرکه الکتریکی آرمانی و واقعی

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه هفتم - منبع نیرو محرکه الکتریکی آرمانی و واقعی

انش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1- منبع نیرو محرکه الکتریکی  2-نیرو محرکه الکتریکی  3 - منبع نیرو محرکه الکتریکی آرمانی  4 - منبع نیرو محرکه الکتریکی واقعی  5 - جمع بندی و تست

01:16:37
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه نوزدهم - تحلیل مدار های ترکیبی

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه نوزدهم - تحلیل مدار های ترکیبی

دانش اموزان در این جلسه ار آموزش فیزیک با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1 _ تحلیل مدار های ترکیبی 

00:00:00
30,000 تومان
آموزش ریاضی دهم فصل چهارم درس سوم - تعیین علامت

آموزش ریاضی دهم فصل چهارم درس سوم - تعیین علامت

دانش آموزان در این جلسه نحوه تعیین علامت معادله های درجه 2 را آموخته و مسائل مربوط به آن را تحلیل میکنند .

01:52:39
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه هشتم _ توزیع و القای بار در رسانا ها

آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه هشتم _ توزیع و القای بار در رسانا ها

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا میشوند :  1_ توزیع و القای بار در رسانا ها  2_آزمابش فارادی  3_وضعیت میدان الکتریکی درون رسانای منزوی 4_میدان درون جسم رسانای منزوی  5_رسانای منزوی خنثی در میدان الکتریکی خارجی

00:46:00
20,000 تومان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه یازدهم - توان مصرفی مقاومت

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه یازدهم - توان مصرفی مقاومت

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1-توان مصرفی مقاومت 2-آشنایی با یکای کیلو وات ساعت 3-آشنایی با ولتاژ و توان اسمی  4- جمع بندی و تست 

00:57:13
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل اول درس سوم - الگو و دنباله

آموزش ریاضی دهم فصل اول درس سوم - الگو و دنباله

دانش آموزان در این جلسه مباحث الگو و دنباله را ابتدا خط به خط با کتاب درسی تحلیل کرده و سپس تستهای آن را بررسی و تحلیل می کنند .

01:08:29
رایگان
 آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه اول - فیزیک چیست ؟

آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه اول - فیزیک چیست ؟

در این جلسه با اساس و بنیان فکری ایجاد درسی به نام فیزیک آشنا میشویم و میفهمیم که دانشمندان به چه علت به توصیف ریاضی محیط پیرامون خود روی آورده اند و در نهایت میفهمیم که مدلسازی در فیزیک یعنی چه و به چه کارمان می آید . با جلسه اول آموزش فیزیک دهم همراهمان باشید .

00:00:00
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه هشتم - لوله های U شکل

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه هشتم - لوله های U شکل

دانش آموزان در این جلسه با روش های حل سوالات لوله u شکل در حالتی که قطر لوله ها برابر هست و در حالتی که برابر نیست آشنا می شوند . با این جلسه از آ»وزش فیزیک دهم همراه ما باشید .

03:53:08
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه دوازدهم - انرژِ خروجی مدار ( باتری در حال دشارژ )

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه دوازدهم - انرژِ خروجی مدار ( باتری در حال دشارژ )

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1- انرژی خروجی مدار ( باتری در حال دشارژ) 2- تحلیل  تست های کنکور سراسری

00:22:01
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه هفتم - اندازه گیری فشار هوا بر پایه آزمایش توریچلی ( بارومتر )

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه هفتم - اندازه گیری فشار هوا بر پایه آزمایش توریچلی ( بارومتر )

دانس آموزان در این جلسه آزمایش توریچلی برای اندازه گیری فشار هوا را فرا گرفته و با انواع سوالات بارومتر آشنا می شوند . با این جلسه از آموزش فیزیک دهم همراه ما باشید .

01:13:20
رایگان
آموزش جامع فیزیک دهم تجربی

آموزش جامع فیزیک دهم تجربی

همان طور که می دانید امروزه یکی از بزرگ ترین مشکلات و دغدغه های دانش آموزان در درس فیزیک دهم تجربی، عدم یادگیری مفهومی و کاربردی می باشد. در واقع برای این که یک دانش آموز بتواند به سوالات درس فیزیک پاسخ بدهد، باید یک روش مطالعه صحیح را انتخاب کند. بدون تردید داشتن یک منبع آموزشی برای یادگیری مبحث..

43:22:34
500,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه ششم - قضیه کار و انرژی جنبشی

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه ششم - قضیه کار و انرژی جنبشی

دانش آموزان در این جلسه با قضیه کار و انرژی به عنوان یکی از مهم ترین قضایای فیزیک آشنا شده و تمام مسائل آن در تاریخ کنکور سراسری را تحلیل می کنند.

03:36:28
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه سوم - محاسبه فشار مایعات

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه سوم - محاسبه فشار مایعات

دانش آموزان در این جلسه با محاسبه فشار مایعات در حالت کلی و دلیل آن آشنا میشوند . سپس این رابطه را به شکل دیگر برای مایعاتی که در جامد منشوری ریخته میشوند بررسی میکنند . در نهایت با بحث فشار معادل در دو مایع مختلف و نمودارشناسی این جلسه را به پایان می رسانند.

05:17:59
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه دوازدهم _ انرژی ذخیره شده در خازن

آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه دوازدهم _ انرژی ذخیره شده در خازن

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1_ انرژی ذخیره شده در خازن  2_نمودار شناسی  3_بررسی و تحلیل تستهای کنکور سراسری و المپیاد های فیزیک از این موضوع 

01:13:25
25,000 تومان
آموزش جامع فیزیک دهم ریاضی

آموزش جامع فیزیک دهم ریاضی

همان طور که می دانید در نظام آموزشی جدید کتاب ها دارای سطح متفاوتی نسبت به گذشته هستند که همین موضوع سبب شده است تا بیشتر دانش آموزان در دروسی مانند فیزیک دچار ضعف در آموزش باشند. در پایه دهم که مبنای یادگیری فیزیک است دانش آموزان می بایست به خوبی این درس را فراگرفته و بر آن مسلط شوند. پکیج فیزیک..

41:25:34
500,000 تومان
آموزش ریاضی نهم فصل دوم درس دوم _ عدد های حقیقی

آموزش ریاضی نهم فصل دوم درس دوم _ عدد های حقیقی

دانش آموزان در این ویدیو از آموزش ریاضی نهم با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1_عدد های گنگ ( اصم ) 2_عدد های گنگ 3_نوشتن چند عدد بین دو عدد 4_ تحلیل خط به خط کتاب درسی 

01:27:36
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه یازدهم _ عوامل موثر بر ظرفیت خازن

آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه یازدهم _ عوامل موثر بر ظرفیت خازن

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا  می شوند :  1_ عوامل موثر بر ظرفیت خازن  2_بررسی یک مفهوم کاربردی در مورد خازن ها ( خازن های متصل یا غیر متصل به باتری ) 

01:53:08
30,000 تومان
آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه دهم _ مفاهیم اولیه خازن

آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه دهم _ مفاهیم اولیه خازن

دانش آموزان در این ویدیو با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1_ آشنایی کلی با ساختمان خازن  2_شارژ کردن خازن  3_دشارژ کردن خازن 

00:41:31
30,000 تومان
آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه سوم - نیروی الکتریکی

آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه سوم - نیروی الکتریکی

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا میشوند : 1- آموزش کامل مفاهیم نیروی الکتریکی ( جهت و اندازه آن) 2- قانون کولن 3- بررسی تمام تست های کنکور سراسری و المپیاد ها از مسائل قانون کولن با این جلسه از آموزش فیزیک همراه ما باشید .

05:35:02
40,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه چهارم(ویژه رشته ریاضی) - قانون اول ترمودینامیک

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه چهارم(ویژه رشته ریاضی) - قانون اول ترمودینامیک

دانش آموزان در این جلسه با قانون اول ترمودینامیک آشنا شده و تستهای آن در تاریخ کنکور سراسری را تحلیل میکنند .

00:00:00
15,000 تومان
آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه پنجم - کار میدان الکتریکی

آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه پنجم - کار میدان الکتریکی

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا میشوند :  1- آسنایی با کار انجام شده توسط میدان الکتریکی و محاسبه آن 2-حل تست های کنکور سراسری از این مبحث 

00:45:36
15,000 تومان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه سوم - عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه سوم - عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1-عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی  2-نمودارشناسی 3- بررسی و تحلیل تستهای کنکور سراسری 

01:45:28
30,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه چهارم - انبساط حجمی در جامدات

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه چهارم - انبساط حجمی در جامدات

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم انبساط حجمی جامدات آشنا شده و رابطه تغییر چگالی را می آموزند و در نهایت تمام تستهای کنکور این مبحث را تحلیل میکنند.

01:09:55
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه هفتم - مفهوم انرژی پتانسیل

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه هفتم - مفهوم انرژی پتانسیل

دانش آموزان در این جلسه با مفهوم انرژی پتانسلی و دلیل تعریف آن در فیزیک آشنا شده و طریقه محاسبه انرژی پتانسیل گرانشی را فرا گرفته و با انواع سوالات آن در تاریخ کنک.ر سراسری آشنا می شوند .

01:26:12
رایگان
آمنوزش ریاضی نهم فصل چهارم درس اول _توان و ریشه
01:07:34
رایگان
آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل دوم جلسه پنجم _ نیروی گرانش

آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل دوم جلسه پنجم _ نیروی گرانش

دانش آموزان در این ویدیو از آموزش صفر تا صد فیزیک با مفاهیم زیر آشنا می شوند : 1- نیروی  گرانش 

00:53:03
رایگان

پکیج های آموزشی