آموزش جامع فیزیک یازدهم ریاضی

آموزش جامع فیزیک یازدهم ریاضی

وقتی که به سوالات کنکور های اخیر در رشته ریاضی نگاه می کنیم و نتایج دانش آموزان در درس فیزیک را با سایر دروس مقایسه می کنیم، می توانیم دریابیم که اغلب آن ها در این درس دچار ضعف هستند. فیزیک یازدهم ریاضی نیز بخشی از فیزیک کنکور در رشته ریاضی را تشکیل می دهد که طی سال ها اخیر سوالاتی با درجه سختی..

41:28:31
500,000 تومان

پکیج های آموزشی