آموزش فیزیک دوازدهم فصل سوم جلسه اول - نوسان دوره ای

آموزش فیزیک دوازدهم فصل سوم جلسه اول - نوسان دوره ای

دانش آموزان در این جلسه از آموزش صفر تا صد فیزیک دوازدهم با نوسان دوره ای آشنا می شوند . 

00:25:37
رایگان
آموزش فیزیک دوازدهم فصل سوم جلسه دوم - حرکت هماهنگ ساده

آموزش فیزیک دوازدهم فصل سوم جلسه دوم - حرکت هماهنگ ساده

دانش آموزان در این دوره از آموزش صفر تا صد فیزیک دوازدهم با حرکت هماهنگ ساده آشنا می شوند .

00:22:53
رایگان

پکیج های آموزشی