آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه چهارم - محاسبه کار نیروی اصطکاک جنبشی

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه چهارم - محاسبه کار نیروی اصطکاک جنبشی

دانش آموزان در این جلسه با نیریو اصطکاک آشنا شده و طریقه محاسبه کار نیروی اصطکاک را فرا میگیرند .

00:37:20
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه نهم - توان و بازده

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه نهم - توان و بازده

دانش آموزان در این جلسه مفاهیم توان و بازده را به طور کامل فرا گرفته و تمام تست های تاریخ کنکور سراسری را همراه با آن تحلیل می کنند.

02:52:38
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه اول - انرژی جنبشی

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه اول - انرژی جنبشی

دانش اموزان در این جلسه با رابطه انرژی جنبشی و نمودار شناسی آن آشنا شده و در پایان با رابطه انرژی جنبشی و نیرو آشنا می شوند .

01:25:45
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه هشتم - انرژی مکانیکی

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه هشتم - انرژی مکانیکی

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم انرژی مکانیکی آشنا شده و میفهمند کار کدام نیرو باعث تغییرات انرژی مکانیکی می شود .

04:16:09
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه ششم - قضیه کار و انرژی جنبشی

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه ششم - قضیه کار و انرژی جنبشی

دانش آموزان در این جلسه با قضیه کار و انرژی به عنوان یکی از مهم ترین قضایای فیزیک آشنا شده و تمام مسائل آن در تاریخ کنکور سراسری را تحلیل می کنند.

03:36:28
رایگان
آموزش جامع فیزیک دهم ریاضی

آموزش جامع فیزیک دهم ریاضی

همان طور که می دانید در نظام آموزشی جدید کتاب ها دارای سطح متفاوتی نسبت به گذشته هستند که همین موضوع سبب شده است تا بیشتر دانش آموزان در دروسی مانند فیزیک دچار ضعف در آموزش باشند. در پایه دهم که مبنای یادگیری فیزیک است دانش آموزان می بایست به خوبی این درس را فراگرفته و بر آن مسلط شوند. پکیج فیزیک..

41:25:34
500,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه هفتم - مفهوم انرژی پتانسیل

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه هفتم - مفهوم انرژی پتانسیل

دانش آموزان در این جلسه با مفهوم انرژی پتانسلی و دلیل تعریف آن در فیزیک آشنا شده و طریقه محاسبه انرژی پتانسیل گرانشی را فرا گرفته و با انواع سوالات آن در تاریخ کنک.ر سراسری آشنا می شوند .

01:26:12
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه پنجم - کار نیروی عمودی تکیه گاه

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه پنجم - کار نیروی عمودی تکیه گاه

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم نیروی عکس العمل عمودی سطح و تفاوت آن با نیروی عکس العمل سطح آشنا شده و در حد فیزیک دهم اب سوالات آسانسور آشنا می شوند .

00:32:57
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه سوم - محاسبه کار نیروی وزن

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه سوم - محاسبه کار نیروی وزن

دانش آموزان در این جلسه با محاسبه کار نیروی وزن به عنوان یکی از نیرو های ثابت طبیعت آشنا می شوند.

00:53:34
رایگان

پکیج های آموزشی