فیزیک دهم فصل دوم

این فصل با موضوع شناخت حالتهای مختلف ماده یعنی جامد مایع گاز و پلاسما آغاز میشود . 
در ادامه بانیروی های هم چسبی و دگر چسبی که از انواع نیروهای بین مولکولی باشند آشنا میشویم .
کشش سطحی یکی از آثار نیروی هم چسبی است. ترشوندگی و مویینگی نیز از آثار نیروی دگر چسبی است . 

 در ادامه کمیتی به نام ( فشار ) را در سه حالت جامد مایع گاز بررسی میکنیم . 
فشار در جامدات در دوحالت بررسی میشود : 
1- فرمول اول برای همه حالتهایی که جسم جامد روی سطح قرار داد جواب میدهد .
2- فرمول دوم فقط برای حالتهایی که جسم جامد منشوری روی سطح قرار دارد جواب میدهد . در ادامه فشار جامدات را نیز دز دو حالت بررسی میکنیم : 
1- فرمول اول  فشار در مایعات را در کلی بررسی میکند .
2- فرمول دوم فشار مایعات را تنها زمانی بررسی میکند که مایع در ظرف منشوری ریخته شده باشد . 

در ادامه فشار در گازها را خوانده و مدلسازی های آنرا فرا میگیریم .

ادامه بحث فصل دوم سوالات متنوع مربوط به بحث فشار مایعات است . به طور مثال : 

1- دسته ای از سوالات مربوط به بارومتر و آزمایش فشار هوا بر پایه آزمایش توریچلی است .
2- دسته ای دیگر درمورد مانومتر یا همان فشار سنج u شکل است .
3- در دسته ای دیگر اصل پاسکال مورد توجه است .
4- دسته ای از سوالات در‌مورد لوله های u شکل است .
5- دسته ای دیگر درمورد بالابرهای هیدرولیکی است .
6- دسته ای از سوالات درمورد نیروی شناوری و اصل ارشمیدس است .

تا اینجا مایعات ساکن را بررسی میکردیم و در ادامه در بخش انتهایی فصل دوم‌ با شاره در حال حرکت آشنا شده و 3 اصل مهم از آنرا فرا میگیریم : 
1- اصل پیوستگی جریان
2- اصل برنولی 
3- آهنگ شارش حجمی شاره

با مطالعه چند نمونه کابردی از اصل برنولی پایان فصل ۲ به پایان میرسد