آموزش جامع فیزیک دهم ریاضی

آموزش جامع فیزیک دهم ریاضی

همان طور که می دانید در نظام آموزشی جدید کتاب ها دارای سطح متفاوتی نسبت به گذشته هستند که همین موضوع سبب شده است تا بیشتر دانش آموزان در دروسی مانند فیزیک دچار ضعف در آموزش باشند. در پایه دهم که مبنای یادگیری فیزیک است دانش آموزان می بایست به خوبی این درس را فراگرفته و بر آن مسلط شوند. پکیج فیزیک..

41:25:34
500,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه دوم -  کمیت ها و یکاهای فیزیکی

آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه دوم - کمیت ها و یکاهای فیزیکی

در این جلسه با مفاهیم کمیت و کیفیت و یکاهای اصلی و فرعی آشنا شده و مسائل مربوط به سازگاری یکاها را به طور کامل فرا میگیریم . هم چنین با تاریخچه برخی یکاهای پرکاربرد و دستگاه بین اللملی SI آشنا می شویم . با این جلسه از آموزش فیزیک دهم همراه ما باشید .

00:00:00
رایگان
 آموزش فیزیک دهم  فصل اول جلسه اول - فیزیک چیست ؟

آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه اول - فیزیک چیست ؟

در این جلسه با اساس و بنیان فکری ایجاد درسی به نام فیزیک آشنا میشویم و میفهمیم که دانشمندان به چه علت به توصیف ریاضی محیط پیرامون خود روی آورده اند و در نهایت میفهمیم که مدلسازی در فیزیک یعنی چه و به چه کارمان می آید . با جلسه اول آموزش فیزیک دهم همراهمان باشید .

00:00:00
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه چهارم - دقت اندازه گیری

آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه چهارم - دقت اندازه گیری

در این جلسه دانش آموزان با عوامل موثر در دقت اندازه گیری از جمله دقت وسیله اندازه گیری ، دقت شخص آزمایشگر و تعداد دفعات اندازه گیری آشنا می شوند . با این جلسه از تدریس فیزیک دهم همراه ما باشید .

00:00:00
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه سوم - تبدیل یکاها به روش زنجیره ای

آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه سوم - تبدیل یکاها به روش زنجیره ای

دامش آموزان در این جلسه با مفهوم نمادگذاری علمی ، استفاده از پیشوند ها ، روش تبدیل زنجیره ای یکا ها به یکدیگر و آهنگ تغییرات یک کمیت آشنا میشوند . با این جلسه از آموزش فیزیک دهم همراه ما باشید .

00:00:00
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه ششم -  چگالی آلیاژ

آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه ششم - چگالی آلیاژ

در این جلسه دانش آموزان با مفاهیم چگالی آلیاژ و انواع سوالات آن در دو دسته کلی آشنا میشویم . با این جلسه از آموزش فیزیک دهم و آموزش چگالی آلیاژ همراه ما باشید .

00:00:00
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه پنجم - چگالی

آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه پنجم - چگالی

در این جلسه دانش آموز با مفهوم چگالی و سوالات مربوط به آن در تاریخ کنکور سراسری آشنا خواهد شد . اگر در حل سوالات چگالی جسم حفره دار ، چگالی اجسام با شکل هندسی نامنظم و ..... مشکل دارید این جلسه را از دست ندهید . با یک جلسه دیگر از فیلم های آموزشی فیزیک دهم همراهمان باشید .

00:00:00
رایگان

پکیج های آموزشی