آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه  یازدهم -  اصل ارشمیدس

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه یازدهم - اصل ارشمیدس

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم نیروی شناوری و اصل ارشمیدس و وزن ظاهری و تاثیر نیروی شناوری بر جسم آشنا می شوند .

01:41:14
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه چهارم - محاسبه فشار هوا

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه چهارم - محاسبه فشار هوا

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم چگالی هوا در ارتفاعات کم آشنا میشوند . با این جلسه از آموزش فیزیک دهم همراه ماباشید .

00:40:04
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه دهم - مانومتر

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه دهم - مانومتر

دانش اموزان در این جلسه یا مفاهیم مانومتر که از انواع فشار سنج است آشنا شده و تستهای کنکور سراسری آن را تحلیل و بررسی میکنند. با این جلسه از آموزش فیزیک دهم همراه ما باشید .

01:43:17
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه ششم - نیروی وارد بر کف ظرف از طرف مایع

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه ششم - نیروی وارد بر کف ظرف از طرف مایع

در این جلسه دانش آموزان با نیروی وارد بر کف ظرف از طرف مایع آشنا شده و مقایسه نیروی وارد بر کف ظرف با وزن مایع را می آموزند. با این جلسه از آموزش فیزیک دهم همراه ما باشید .

02:04:18
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه پنجم - اصل پاسکال

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه پنجم - اصل پاسکال

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم اصل پاسکال آشنا میشوند . با این جلسه از آموزش فیزیک دهم همراه ما باشید .

00:20:59
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه هشتم - لوله های  U شکل

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه هشتم - لوله های U شکل

دانش آموزان در این جلسه با روش های حل سوالات لوله u شکل در حالتی که قطر لوله ها برابر هست و در حالتی که برابر نیست آشنا می شوند . با این جلسه از آ»وزش فیزیک دهم همراه ما باشید .

03:53:08
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه هفتم - اندازه گیری فشار هوا بر پایه آزمایش توریچلی ( بارومتر )

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه هفتم - اندازه گیری فشار هوا بر پایه آزمایش توریچلی ( بارومتر )

دانس آموزان در این جلسه آزمایش توریچلی برای اندازه گیری فشار هوا را فرا گرفته و با انواع سوالات بارومتر آشنا می شوند . با این جلسه از آموزش فیزیک دهم همراه ما باشید .

01:13:20
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه سوم - محاسبه فشار مایعات

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه سوم - محاسبه فشار مایعات

دانش آموزان در این جلسه با محاسبه فشار مایعات در حالت کلی و دلیل آن آشنا میشوند . سپس این رابطه را به شکل دیگر برای مایعاتی که در جامد منشوری ریخته میشوند بررسی میکنند . در نهایت با بحث فشار معادل در دو مایع مختلف و نمودارشناسی این جلسه را به پایان می رسانند.

05:17:59
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه نهم - بالابر های هیدرولیکی (مطالعه آزاد برای علاقه مندان )

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه نهم - بالابر های هیدرولیکی (مطالعه آزاد برای علاقه مندان )

در این جلسه دانش آموزان با بالابر های هیدرولیکی که یکی از انواع لوله های u شکل است آشنا شده و سوالات کنکور سراسری آن را تحلیل و بررسی میکنند. با این جلسه از آ»وزش فیزیک دهم همراه ما باشید .

00:14:40
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه دوازدهم - شاره در حرکت

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه دوازدهم - شاره در حرکت

دانش آموزان در این جلسه با شاره های لایه ای و تلاطمی آشنا شده و معادله پیوستگی جریان و اصل برنولی را فرا میگیرند.

01:42:25
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه دوم - محاسبه فشار در جامدات

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه دوم - محاسبه فشار در جامدات

در این جلسه دانش آموزان مفاهیم فشار در جامدات را در قالب دو فرمول کلی فرا گرفته و در پایان نمودار شناسی مربوط به ان را فرا میگیرند . با این جلسه از آموزش فیزیک دهم همراه ما باشید .

01:33:29
رایگان

پکیج های آموزشی