آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه دوم -  کمیت ها و یکاهای فیزیکی

آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه دوم - کمیت ها و یکاهای فیزیکی

در این جلسه با مفاهیم کمیت و کیفیت و یکاهای اصلی و فرعی آشنا شده و مسائل مربوط به سازگاری یکاها را به طور کامل فرا میگیریم . هم چنین با تاریخچه برخی یکاهای پرکاربرد و دستگاه بین اللملی SI آشنا می شویم . با این جلسه از آموزش فیزیک دهم همراه ما باشید .

00:00:00
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه سوم - تبدیل یکاها به روش زنجیره ای

آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه سوم - تبدیل یکاها به روش زنجیره ای

دامش آموزان در این جلسه با مفهوم نمادگذاری علمی ، استفاده از پیشوند ها ، روش تبدیل زنجیره ای یکا ها به یکدیگر و آهنگ تغییرات یک کمیت آشنا میشوند . با این جلسه از آموزش فیزیک دهم همراه ما باشید .

00:00:00
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه پنجم - چگالی

آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه پنجم - چگالی

در این جلسه دانش آموز با مفهوم چگالی و سوالات مربوط به آن در تاریخ کنکور سراسری آشنا خواهد شد . اگر در حل سوالات چگالی جسم حفره دار ، چگالی اجسام با شکل هندسی نامنظم و ..... مشکل دارید این جلسه را از دست ندهید . با یک جلسه دیگر از فیلم های آموزشی فیزیک دهم همراهمان باشید .

00:00:00
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه ششم -  چگالی آلیاژ

آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه ششم - چگالی آلیاژ

در این جلسه دانش آموزان با مفاهیم چگالی آلیاژ و انواع سوالات آن در دو دسته کلی آشنا میشویم . با این جلسه از آموزش فیزیک دهم و آموزش چگالی آلیاژ همراه ما باشید .

00:00:00
رایگان
 آموزش فیزیک دهم  فصل اول جلسه اول - فیزیک چیست ؟

آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه اول - فیزیک چیست ؟

در این جلسه با اساس و بنیان فکری ایجاد درسی به نام فیزیک آشنا میشویم و میفهمیم که دانشمندان به چه علت به توصیف ریاضی محیط پیرامون خود روی آورده اند و در نهایت میفهمیم که مدلسازی در فیزیک یعنی چه و به چه کارمان می آید . با جلسه اول آموزش فیزیک دهم همراهمان باشید .

00:00:00
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه چهارم - دقت اندازه گیری

آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه چهارم - دقت اندازه گیری

در این جلسه دانش آموزان با عوامل موثر در دقت اندازه گیری از جمله دقت وسیله اندازه گیری ، دقت شخص آزمایشگر و تعداد دفعات اندازه گیری آشنا می شوند . با این جلسه از تدریس فیزیک دهم همراه ما باشید .

00:00:00
رایگان

پکیج های آموزشی