آموزش ریاضی یازدهم فصل دوم درس دوم - استدلال و قضیه تالس
01:52:53
رایگان
آموزش ریاضی یازدهم فصل دوم درس اول - ترسیم های هندسی

آموزش ریاضی یازدهم فصل دوم درس اول - ترسیم های هندسی

دانش آموزان در ین دوره آموزش صفر تا صد ریاضی یازدهم با مفاهیم زیر آشنا می شوند : 1- برخی خواص عمود منصف  و ترسیم آن2- رسم عمود منصف یک پاره خط داده شده 3-رسم خط عمود بر یک خط از نقطه ای روی آن 4-رسم خط عمود بر یک خط از نقطه ای غیر واقع بر آن5-رسم خط موازی با خط داده شده

01:03:45
رایگان

پکیج های آموزشی