آموزش ریاضی یازدهم تجربی فصل اول درس اول - هندسه تحلیلی

آموزش ریاضی یازدهم تجربی فصل اول درس اول - هندسه تحلیلی

دانش آموزان در این ویدیو آموزش صفر تا صد ریاضی یازدهم با مفاهیم زیر آشنا می شوند :1-یادآوری و تکمیل معادله خط 2-فاصله دو نقطه 3-مختصات نقطه وسط پاره خط 4-فاصله نقطه از خط 5- حل تمامی تمرینها و فعالیت ها و ... کتاب درسی

02:57:22
رایگان
آموزش ریاضی یازدهم تجربی فصل اول درس دوم - معادله درجه 2 و تابع درجه 2

آموزش ریاضی یازدهم تجربی فصل اول درس دوم - معادله درجه 2 و تابع درجه 2

دانش آموزان در این ویدیو از آموزش صفر تا صد ریاضی یازدهم تجربی با مفاهیم زیر آشنا می شوند : 1-روش تغییر متغیر برای حل معادله2-مجموع و حاصل ضرب ریشه های معادله درجه 2-3-تشکیل معادله درجه 2 با استفاده از s و p 4-ماکزیمم و مینمم تابع درجه 2 5-صفر های تابع درجه 2 

02:07:10
رایگان
آموزش ریاضی یازدهم فصل اول درس سوم - معادلات گویا و معادلات رادیکالی

آموزش ریاضی یازدهم فصل اول درس سوم - معادلات گویا و معادلات رادیکالی

دانش اموزان در این دوره تحلیل خط به خط کتاب درسی با مفاهیم زیر آشنا می شوند : 1-معادلات گویا 2-معادلات رادیکالی

01:21:13
رایگان

پکیج های آموزشی