آموزش ریاضی دهم فصل چهارم درس سوم - تعیین علامت

آموزش ریاضی دهم فصل چهارم درس سوم - تعیین علامت

دانش آموزان در این جلسه نحوه تعیین علامت معادله های درجه 2 را آموخته و مسائل مربوط به آن را تحلیل میکنند .

01:52:39
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل چهارم درس اول - معادله درجه دوم و روش های حل آن

آموزش ریاضی دهم فصل چهارم درس اول - معادله درجه دوم و روش های حل آن

دانش آموزان در ابتدای این فصل در درس اول روشهای حل معادله درجه دوم را فرا گرفته و سوالات مربوط به آن را حل میکنند .

01:45:15
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل چهارم درس دوم - سهمی

آموزش ریاضی دهم فصل چهارم درس دوم - سهمی

دانش آموزان در این جلسه با سهمی ها آشنا شده و مسائل مربوط به آن را تحلیل میکنند .

00:56:39
رایگان

پکیج های آموزشی