دانش آموزان در این جلسه مبحث ( متغیر و انواع آن ) را در دو بخش فرا میگیرند :

 

1- آموزش خط به خط کتاب درسی 

2-تحلیل تستهای بیشتر تحت عنوان ریاضی پلاس

 

با ما همراه باشید