دانش آموزان در این جلسه از آموزش ریاضی با مفاهیم زیر آشنا می شوند :

 

1-بررسی فرآیند هم فشار

 

فایل هر جلسه را پرینت گرفته و همراه با تدریس من تکمیل کنید .

ما در تلاشیم تا آموزش صفر تا صد ریاضی را با شما دانش آموزان باشیم 😍