دانش آموزان در این دوره از آموزش صفر تا صد فیزیک دوازدهم با حرکت هماهنگ ساده آشنا می شوند .