در این دوره از آموزش صفر تا صد فیزیک دوازدهم دانش آموزان به حل تمرین ها و نمونه سوالات پایانی فصل دوم میپردازند.