دانش آموزان در این ویدیو از آموزش صفر تا صد فیزیک با مفاهیم زیر آشنا می شوند : 

 

1- نیروی  گرانش