دانش آموزان در این دوره آموزش صفر تا صد ریاضی نهم با مفاهیم زیر آشنا می شوند :

 

1- آشنایی با نحوه اثبات در هندسه