دانش آموزان در این دوره آموزش صفر تا صد ریاضی نهم با مفاهیم زیر آشنا میشوند : 

 

1- استدلال در هندسه 

2- حل تمامی فعالیتها تمرین ها و ... کتاب درسی ریاضی نهم