دانش آموزان در این ویدیو آموزش صفر تا صد ریاضی یازدهم با مفاهیم زیر آشنا می شوند :

 

1-یادآوری و تکمیل معادله خط 

2-فاصله دو نقطه 

3-مختصات نقطه وسط پاره خط 

4-فاصله نقطه از خط 

5- حل تمامی تمرینها و فعالیت ها و ... کتاب درسی