دانش آموزان در این ویدیو از آموزش صفر تا صد فیزیک دوازدهم با مفاهیم زیر آشنا می شوند : 

  1. قانون اول نیوتون
  2. قانون دوم نیوتون
  3. قانون سوم نیوتون
  4. خاصیت لختی ( اینرسی ) 
  5. نیرو های کنش و واکنش 

ضمنا تحلیل خط به خط کتاب درسی به همراه پاسخ ویدیویی حل تمامی پرسش ها فعالیتها و تمرین های کتاب درسی فیزیک دوازدهم ریاضی را در این ویدیو می بینید .