دانش آموزان در این جلسه از آموزش صفر تا صد فیزیک دوازدهم ریاضی با مفاهیم زیر آشنا میشوند:

 

1_معادله سرعت _ زمان در حرکت با شتاب ثابت

2_معادله سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثابت

3_معادله مکان زمان در حرکت با شتاب ثابت

4_معادله سرعت جابجایی در حرکت با شتاب ثابت

5_حل تمامی کار در کلاس ها ، فعالیت ها ، تمرین ها و تحلیل خط به خط کتاب درسی 

 

 

برای شرکت در این دوره رایگان کافیست در سایت گیتیک ثبت نام بکنید.