آزمایش واکنش زمان سنج ید

 

هدف:

معرفی ویتامینC/عوامل موثر در سرعت و سرعت واکنش

 

موارد مورد نیاز:

آب اکسیژنه(H2O2)/بتادین(تنتورید،ید حل شده در الکل)/ویتامینC(اسیداسکوربیک)/نشاسته به عنوان معرف

 

دستور کار:

ابتدا قرص های جوشان ویتامینCرا به مقدار 2یا3 عدد در هاون پودر می کنیم،تا در آب کاملا حل شوند.
سپس محلول را از کاغذ صافی رد می کنیم.(کاغذ گرید سه که دارای سوراخ های درشت است را چهار لا کرده درون قیف می گذاریم با آب مقطر کاغذ را خیس کرده و سپس محلول را صاف می کنیم)
۱۵میلی لیتر از محلول تنتورید را در استوانه مدرج می ریزیم.
برای آماده سازی محلول دوم ۰/۲گرم نشاسته و به مقدار لازم برای حل شدن نشاسته آب گرم ۶۰ درجه را در بشر می ریزیم.
سپس محلول تنتورید را به محلول صاف شده ویتامین C اضافه می کنیم‌.
به محلول نشاسته که کمی خنک تر شده است ۵۰میلی لیتر آب اکسیژنه اضافه می کنیم.

 

نکته:

در استفاده از محلول آب اکسیژنه باید دقت لازم به عمل آید زیرا این محلول اسیدی و در برخورد با پوست سوزش و حساسیت پوستی ایجاد می کند.
در مرحله بعد دمای هر دو محلول را با دما سنج اندازه می گیریم.
دو محلول را با هم ترکیب می کنیم و در زمان انجام واکنش زمان و دما را کنترل می کنیم
این آزمایش را یک بار با کاهش پنج درجه ای دما و بار دیگر با اضافه کردن غلظت آب اکسیژنه و نشاسته تکرار می کنیم.

 

نتیجه:

تنتورید که مخلوطی از ید و الکل است  به وسیله ویتامینC و حضور آب اکسیژنه که یک اکسید کننده است و محلول بی رنگ ایجاد می کند.

با تغییر دما و یا غلظت به راحتی هنگام اندازه گیری سرعت، تاثیر این دو حالت را در واکنش مشاهده کردیم.
به طور کلی هنگامی غلظت محلول را پایین  بیاوریم سرعت واکنش بیشتر می شود و زمانی که دما را کاهش بدهیم سرعت واکنش نیز کاهش می یابد.(واکنش با دما رابطه مستقیم و با غلظت رابطه وارون دارد.)