آزمایش جنگل سیاه

 

هدف آزمایش:

آشنایی با ترکیب های آلی از جمله هیدروکربن ها(ساکارز)

 

موارد مورد نیاز:

ساکارز(پودرقند)/سدیم هیدروژن کربنات(جوش شیرین)/الکل/شن یا خاک سنگ


نکته:
چون در این آزمایش واکنش های سوختن هم اتفاق می افتد بهتر است از یک تکه سرامیک برای انجام آزمایش استفاده کنیم.

 

دستور کار:

ابتدا کمی از شن ها را روی سرامیک به صورت تپه درست می کنیم،این کار برای ایجاد جایی برای الکل است.
سپس چهار گرم پودر قند و یک گرم جوش شیرین را به خوبی با یکدیگر مخلوط می کنیم.
قبل از اضافه کردن مخلوط پودر قند و جوش شیرین به تپه شن قسمت های فرو رفته شن را به خوبی با الکل می پوشانیم و سپس مخلوط را روی آن می ریزیم 
پس از آن الکل را شعله ور می کنیم.

 

نتیجه:

پس از شعله ور کردن  الکل مشاهده می کنیم که ساکارز به شکل گولوله های سیاه رنگ در آمده و حجمش بیشتر می شود 
این رشد کربن به دلیل تجزیه شدن سدیم  هیدروژن کربنات و  ساکارز است. چون محیط دور ساکارز آلوده به الکل است و الکل تمایل بیشتری به واکنش دارد خود ساکارز نمی سوزد برای سوختن ساکارز علاوه بر اکسیژن کافی کاتالیزگر هم نیاز است.

در ضمن شما کاربران سایت گیتیک می تونید برای آموزش شیمی و همچنین آموزش زیست روی ما حساب کنید 😍