آزمایش شبیه و شبیه تر

 

هدف آزمایش:

محلول همگن/ مفهوم نیروهای بین مولکولی/مقایسه نیرو های بین مولکولی

 

موارد مورد نیاز:

متیل بنفش/نمک طعام/آب/استون/لوله آزمایش

 

شرح کار:

۱_ابتدا درون لوله آزمایش ده میلی لیتر استون می ریزیم.
۲_سپس با اسپاتول مقدار کمی میتل به لوله حاوی استون اضافه می کنیم.مشاهده خواهیم کرد که رنگ استون بنفش می شود.
۳_بعد مقدار ده سی سی آب به محلول اضافه می کنیم.
۴_سپس برای ادامه آزمایش مقداری از محلول را در ظرفی دیگر ریخته و به آن نمک طعام اضافه می کنیم.
اضافه کردن نمک را تا جایی ادامه می دهیم که اتفاق مورد انتظارمان رخ دهد.

 

نتیجه:

وقتی آب را به محلول متیل و استون اضافه کردیم دیدیم که آب و استون به راحتی حل شدند علت این پدیده نیرو های بین مولکولی وشبیه به هم آب و استون است.
بنابراین با اضافه کردن اب یک محلول همگن داشتیم.
پس از آن وقتی نمک طعام را به نیمه دیگر محلول اضافه کردیم مشاهده نمودیم که محلول دو قسمت شده و آب و نمک در قسمت پایین تر و متیل و استون در قسمت بالا هستنند. مولکول های آب به شدت قطبی هستند پس نمک در آن به راحتی حل می شود،و مولکول های استون و متیل نیز شبیه به هم هستند در نتیجه درهم حل می شوند.
در حالت کلی می توان گفت نیروهای بین مولکولی دو قطبی شدید آب و نمک که قطبی است خیلی بیشتر از نیرو های مولکولی بین اب و استون است.

اگه آموزش بیشتری از درس شیمی میخوای حتما از صفحه آموزش شیمی سایتمون استفاده کن 😍