هدف از انجام آزمایش:

مشاهده تاثیر محیط اسیدی و بازی بر روی استخوان

وسایل و مواد مورد نیاز:

چند عدد استخوان مرغ_2 عدد بشر_آب_سرکه

شرح آزمایش:

استخوان ها را به مدت یک تا سه ماه درون بشر های حاوی آب و سرکه قرار می دهیم.پس از گذراندن مرحله قبل،مشاهده می کنیم که استخوان هایی که درون آب قرار گرفته بودند پس از مدت طولانی ساختار خود را حفظ می کنند،امّا در سرکه،که دارای اسیدهای ضعیف است،کلسیم و ویتامین D استخوان ها در آن حل شده و تنها پروتئین کلاژن باقی می ماند و موجب نرم شدن استخوان ها می شود((مثل غضروف می شود)).این موضوع درباره نوشابه که از سرکه اسیدی تر است صدق می کند.

نتیجه گیری:

اگر استخوان در طی یک بازه زمانی مشخص در محیطی اسیدی قرار بگیرد کلسیم و ویتامین D و عواملی که آن را محکم و استوار نگه می‌دارد را از دست می دهد و تنها پروتئین کلاژن در آن باقی می ماند و مانند غضروف نرم و انعطاف پذیر می شود.