هدف از انجام آزمایش:

مسیریابی در شرایط سخت و دشوار و کمبود امکانات

لوازم و موارد مورد نیاز:

یک ساعت عقربه دار

شرح آزمایش:

ساعت عقربه دار را طوری قرار می‌دهیم که عقربه ساعت شمار به سمت خورشید باشد.نیمساز زاویه کوچک تر  ایجاد شده بین عقربه ساعت شمار و عدد 12 بر روی ساعت راستای جنوب و جهت مخالف آن شمال را مشخص می‌کند.

برای تعیین راستای شمال/جنوب عدد 12 بر روی ساعت باید رو به سمت خورشید باشد و خلاف راستای شمالی،جنوب را نشان می‌دهد.

نکته:

اگر ساعت بر روی ساعتی غیر از ساعت واقعی (زمانی که ساعت رسمی یک کشور را برای استفاده از روشنایی روز یك ساعت جلو می برند) تنظیم بود باید نیمساز زاویه بین عقربه ساعت شمار با عدد 21 یا همان 1 را در نظر گرفت.

نکته:

هنگامی که ساعت تنظیم نشده است،باید عقربه ساعت شمار را تنها یک ساعت جلو ببریم( از 12 به یک)،برخی از منابع معتبر و نامعتبر در این باره اطلاعات اشتباهی منتشر کرده اند.

کاربران عزیز سایت گیتیک اگر می‌خواهید تو درس فیزیک قوی بشین ما به شما آموزش کامل فیزیک رو پیشنهاد می کنیم 💖