هدف از انجام آزمایش:

بررسی کیفیت آب موجود در مناطق مختلف.

لوازم و مواد مورد نیاز:

دستگاه سختی سنج_خاک رس_شن یا ماسه_سنگ ریزه_3 عدد لوله U شکل

گزارش کار و نتیجه گیری:

در لوله های U شکل به ترتیب خاک رس،سنگ ریزه و شن یا ماسه می ریزیم.ارتفای دو طرف لوله U شکل باید همسان باشد،سپس درون لوله ها آب می‌ریزیم تا جایی که آب اجسام درون لوله U شکل را در بر بگیرد.

مشاهده می کنیم که آب با سرعت زیادی از ذرات شن و ماسه و سنگ ریزه عبور می کند،اما زمان بسیاری طول می‌کشد تا از خاک رس عبور کند.

پس از عبور آب از تمامی ذرات درون لوله های U شکل می توانیم با استفاده از دستگاه سختی سنج سختی آب های مختلف را بررسی کنیم و برای تمیز کردن این دستگاه از آب مقطر استفاده می کنیم.

نفوذ آب به اندازه ذرات بستگی دارد،هرچه ریز تر،نفوذ پذیری کمتر؛مانند خاک رس.

ذرات موجب تغییر سختی آب می شوند و ممکن است سختی ها متفاوت باشند.

هرچه هوای بین ذرات بیشتر باشد،آب سریع تر تفوذ می کند،مانند سنگ ریزه.

بنابراین می توانیم نتیجه بگیریم که لایه زیرین بیشتر قنات و چاه ها خاک رس است.