نکته:

این آزمایش شامل مواد خطرناکی است که درصورت عدم رعایت نکات ایمنی موجب آسیب دیدگی می شود.

نکته:

اگر اتفاقی رخ داد سریعاً به مربی خودتون اطلاع بدید تا از آسیب بیشتر جلوگیری شود.

لوازم و مواد مورد نیاز:

اسید استیک _ محلول استوکارمن آهن دار _ میکروسکوپ نوری _ شیشه ساعتی _ سوزن تشریح یا سوزن ته گرد _ چراغ الکلی _ بشر _ انتهای ریشه پیاز _ سه پایه _ تیغ _ لام و لامل _ دستمال حوله ای _ کریستال ویوله

شرح آزمایش:

2 تا 3 میلی متر ریشه یک پیاز تازه و جوان را در شیشه ساعتی قرار می دهیم.محلول C (استوکارمن آهن دار) را قطره قطره درون شیشه ساعتی می‌ریزیم به طوری که تمام ریشه پیاز را در بر بگیرد.؛15 دقیقه صبر می کنیم و سپس ریشه را در ظرف ساعتی دیگری قرار می دهیم و به آن محلول B (اسید استیک) را اضافه می کنیم.اجازه می دهیم ریشه 20 ثانیه درون محلول B بماند.

پس از 20 ثانیه ریشه را بر می داریم و بر روی لام قرار می دهیم،برای رنگ آمیزی یاخته ها ریشه را با کریستال ویوله ترکیب می کنیم.حال با استفاده از سوزن تشریح و یا سوزن ته گرد ماده به وجود آمده بر روی لام را له می کنیم،سپس بر روی آن لامل را قرار می دهیم و حرکت اسکواش را انجام می دهیم و با کمک آب مقطر رنگ اضافی را می گیریم.

در مرحله بعدی لام را در جای مناسب قرار می دهیم و از بزرگنمایی کم تا بزرگنمایی زیاد شروع به تنظیم میکروسکوپ می کنیم چ تقسیم میتوز را مشاهده می کنیم.

برای درک مفهومی تر مطالب فوق آموزش زیست سایت گیتیک را از دست ندهید.