هدف از انجام آزمایش:

شناسایی کربن دی‌اکسید در هوای بازدمی

لوازم و مواد مورد نیاز:

مقداری آهک،کمی آب،یک عدد کاغذ صافی،یک عدد لوله آزمایش

گزارش کار و نتیجه گیری:

ابتدا آهک خشک را با آب محلول می کنیم،سپس به کمک کاغذ صافی محلول را به اصطلاح فیلتر می کنیم تا محلولی یک دست و خالص به دست بیاید.

پس از دمیدن در محلول خالص به دست آمده،به دلیل وجود کربن دی اکسید در هوای بازدمی،شروع به تشکیل رسوب کربنات کلسیم می کند و موجب می شود تا رنگ محلول ما به شیری و کدر تغییر کند.