امید وارم شما ام مثل من نبوده باشید و حداقل یک ردیف از سه ردیفه فیزیکدان های عکس بالارو،رو بشناسین { آلبرتی که به شدت کافیست🤞🏻}

بریم سراغ معرفیشون👇🏻

 


⭐Léon Brillouin

ایشون روش دبلیو کی بی {WKB} رو اختراع کردند

 


📉 Ralph H. Fowler

ایشون در زمینه فیزیک آماری فعالیت های شایانی داشتند.

 

 

 

🖐🏻📔Werner Heisenberg

آقای هایزنبرگ یکی از بنیان گذاران فیزیک کوانتومی بود.


 

 


📕Wolfgang Pauli

 اسمشونم مثل طرحی که بیان کردند گیج کنندس . آقای والفگانگ به خاطر بیان اصل قاعده پاولی یا قاعده غیر امکان یا اصل طرد پاولی به دنیای دانشمندا پا گذاشتن.

 


🧑🏻‍🦯Jules-Émile Verschaffelt

همینجوری برای خودشون فیزیک دان بودن ایشون.

 

 

📝🐱Erwin Schrödinger

گربه ایشون خیلی معروف و‌مشهور بود هست و احتمالاخواهد بود.

 

 

📕 Théophile de Donder

ترمودینامیکم از شاهکارای ایشون بود.

 


🧾Edward Hertzen

آقای هرتزن نظریه های قابل توجهی درمورد کشش سطحی ارئه دادند.

 


🧾Paul Ehrenfest

آقای ارنفست سهم عمده‌ای در شاخه تئوری تغییر فاز و تئوری ارنفست داشت.

 


🧐Émile Henriot

او اولین کسی بود که به‌طور قطع نشان داد که پتاسیم و روبیدیم به‌طور طبیعی رادیواکتیو هستند.

 


⭐🧾📝Auguste Piccard

آقای پیکارد فیزیکدان مکتشف و مخترع بودند.

 

 

 
📝❌NielsBohr

نیلز بور به علت رد کردن نظریه اتمی رادرفورد شهرت یافته بود.

 

 

🧾Max Born

ایشون برای قاعدۀ برن (یا قانون برن) یکی از قوانین مکانیک کوانتومی شناخته شده بودند.

 

 

👣Louis de Broglie

آقای لوییس از پیشگامان مکانیک کوانتوم بود.


 
🐾🐾Arthur Compton

آرتور کامپتون برای اثرکامپتون یا پراکندگی کامپتونکه  یک پدیده در فیزیک است شناخته شده بودند.
 

 

📝➗Paul Dirac

آقای دیراک برای معادلۀ دیراک، معادله‌ای در مکانیک کوانتومی است به شهرت رسیدن.

 


🏆😁Lawrence Bragg

ویلیام براگ جوانترین دانشمند برنده جایزه نوبل بود.

 

 

📕Martin Knudsen

جناب مارتین برای مطالعه سلول نادسن شناخته شده بودند.

 


⭐Peter Debye 

پیتر جونم برای اختراع دی الکتریک یک نوع عایق الکتریکی به شهرت رسیده بودند.

 

 


📝Owen Willans Richardson

آقای اوون یه قانون نوشتن در فیزیک به اسم خودشون.

 

 

🏆⭐ CharlesThomsonReesWilson

جناب چارلز هم برای اختراع اتاقک ابر نوبل گرفتن و‌به  شهرت رسیده بودند.

 

 

🧑🏻‍🦯Charles-Eugène Guye

آقای گویه همینجوری واسه خودشون فیزیک دان بودند.

 

 

📚Albert Einstein

 اگه اینم نشناسین با شماره 09141ّ..0319تماس بگیرین و سفارش قبر بدیدن با تشکر.

 


🌈Hendrik Antoon Lorentz

جناب هندریک به خاطر کشف اثر زیمان مشهور شدن.

 


🏆🏆Marie Curie

تنها زن در جهان که دوبار نوبل فیزیک گرفت.

 

 

🧾Max Planck

قانون سوم ترمودینامیکو آقای پلانک‌نوشتن.

 


📝 Irving Langmuir

جناب لانگیمور به خاطر مدل جذب لانگیمور مشهور شدن.

 

 

🥇Paul Langevin

ایشون مدال کاپلی گرفتن.

 

 

🧾Hans Kramers

آقای کرامرز روی شدت انتقال اتمی مطالعه می کردن.