آزمایش براق مانند طلا

 

هدف:


آشنایی با روش آبکاری طلا با کمک مس

 

 


آبکاری چیست؟ ایجاد پوشش نازک به روش الکتریکی

 

ابزار و موارد مورد نیاز:


محلول مس سولفات/سولفوریک اسید/ کلید/ ورقه مسی/ باتری کتابی/سیم های رابطه سوسماری

 


شرح کار :

 

 1. ابتدا کلید و ورقه مسی را با محلول سرکه یا نم می شوییم 
 2. کلید و مس را به صورت جداگانه وزن می کنیم 
 3. یک حلقه از سیم مفتول مسی را به کلید وصل می کنیم .
 4. به مس سولفات مقدار کمی اسید سولفوریک اضافه می کنیم.
 5. کلید را به قطب منفی باتری و سیم مسی را به قطب مثبت باتری وصل می کنیم 
 6. کلید و ورقه مسی را درون محلول مس سولفات و سولفوریک اسید قرار می دهیم .
 7. مشاهدات خود را یادداشت می کنیم.
 8. کلید و ورقه را بیرون آورده خشک می کنیم.
 9. دوباره هر کدام را جداگانه وزن می کنیم .

 

نتیجه:

 

 1. اگر کلید و ورقه را با نمک شست و شو دهیم چربی های آن از بین می رود و نتیجه بهتری حصول می شود .
 2. وزن اولیه کلید هشت ممیز نودو چهار گرم و مس پنجاهو پنج ممیز هشت دهم گرم  بود.
 3.  با اضافه کردن سولفوریک اسید به مس سولفات باعث ایجاد یون شده و افزایش تعداد یون ها باعث انتقال الکترونی بهتر ی می شود.
 4. بعد از مدتی که کلید و ورقه را درون محلول انداختیم شاهده پوشش قرمز رنگی روی کلید خواهیم بود که این پوشش قرمز رنگ ذرات مس است اگر مدت 15 دقیقه صبر کنیم کل کلید پوشیده می شود.
 5. اگر پس از خارج کردن کلید و مس دوباره آنها را وزن کنیم شاهد تغییر وزن کلید و مس خواهیم بود که به ترتیب نه ممیز سی و چهار گرم کلید و حدود پنج دهم گرم از وزن مس کم شده است .
 6. تفاوت جرم به علت کنده شدن مس و نشستن آن روی کلید است.

 

برای آشنایی با نحوه محاسبه بازده درصدی در واکنش های شیمیایی می توانید به صفحه آموزش شیمی Gitikمراجعه فرمایید.