آزمایش سرد تر از یخ

 

هدف:

 

 1. مقایسه نقطه انجماد حلال و محلول 
 2. تشخیص انجماد یونی و مولکولی و تاثیر آن در انجماد

 

مواد مورد نیاز:

 

ترازو با دقت 0/1 /آب مقطر /لوله آزمایش/شکر/نمک/دماسنج با دقت 0/1/بشر/یخ/هم زن

 

شرح کار :

 

 1. در چهار بشر محلول های آب خالص -شکر0/01-شکر0/005-نمک0/005می ریزیم

 1. در یک بشر بزرگتر یخ می ریزیم یخ هارا نمک پاشی کرده و به آن آب اضافه می کنیم.(حمام یخ)

 1. حدود 10 میلی لیتر از محلول را درون یک لوله آزمایش ریخته و با دما سنج دمای آن را اندازه گیری می کنیم.
 2. لوله های حاوی محلول  و آب خاص را درون حمام یخ قرار می دهیم پس از مدتی دوباره دمای محلول هارا نگاه می کنیم.


نتیجه:

 

 1. مشاهده می کنیم که آب یخ بسته 
 2. شکر 0/005شروع به یخ زدن کرده 
 3. ولی شکر 0/01 و نمک 0/005  دیرتر یخ می بندند.
 4. برخلاف اینکه تعداد مول شکر 0/01 و نمک 0/005 متفاوت است اما نقطه انجماد یکسان دارند زیرا نمک ها هنگام حل شدن دو ذره یعنی دو برابر تعداد مول های شکرذره ایجاد می کنند.ولی شکر0/005 با این دو متفاوت است. یعنی شکر به صورت مولکولی و نمک به صورت یونی حل می شوند.
 5. همچنین متوجه شدیم که ناخالصی باعث کاهش نقطه انجماد می شود.
 6. این امر در دستگاه بستنی سازی نیز کاربرد دارد بین جداره ها ی داخلی این دستگاه نمک و یخ می گذارند تا نقطه انجماد را کاهش دهند.

 

 

 

!!به طور کلی ما در زندگی روزمره خودچه در فعالیت های فیزیکی و چه درفعالیت  های شیمیای شاهد حالت های مختلف ماده در اطراف خود هستیم که در فیزیک دهم نحوه محاسبه آنها را تا حدودی فرا گرفته ایم برای یاد گیری این مبحث می توانید به صفحه آموزش فیزیک سایت Gitikمرجعه فرمایید همچنین بعد دیگری از این مبحث در شیمی یازدهم نیز بررسی شده است که برای یاد گیری این مبحث نیز می توانید به صفحه آموزش شیمی سایت Gitikماجعه فرمایید.