نگاه اجمالی به زندگی کولن

شارْلْ آگوستين كولِنْ، فيزيك‏دان فرانسوی، در 31 ژوئيه 1736میلادی در شهر پاريس فرانسه به دنيا آمد و پس از اتمام تحصيلات خود، به تحقيق در رشته‏ های الكتريسيته و مغناطيس پرداخت. كولن در طی سال‏های بعد تاليفات متعددی نگاشت و قوانين فراوانی وضع كرد كه امروزه در فيزيك مورد استفاده قرار مي‏ گيرند. قوانينی كه وی در فيزيک به وجود آورده، در كتب فيزيک به نام او "قوانين كولن" خوانده مي‏ شود. كولن در طی اكتشافات خود، خواص عقربه مغناطيسی را كه تحت تاثير ميدان مغناطيس زمين قرار گرفته باشد شرح داد و از آنجا چنين نتيجه گرفت كه بهترين راه برای ساختمان قطب نما آن است كه عقربه را به انتهای نخيی متصل سازند و آن را به حال آزاد بياويزند به طوري كه بتواند در هر امتدادی كه مي‏خواهد ممتد شود. اين نوع تعليقْ، او را واداشت كه درباره انواع مختلف نخ و اندازه‏گيری آنها مطالعه كند و اين مطالعات در نهايت باعث كشف واختراع ترازوی تاب دار گرديد كه در آن، نيروي بسيار كوچكی با استفاده از اين مقاومت، اندازه‏گيري مي‏شود. وی از سال 1785 تا 1789، حاصل بررسی‏ های خود را كه از مجموعه آنها، اكتشاف يكی از اساس ي‏ترين قوانين الكتريسته ساكن نتيجه گرديد، منتشر ساخت. كولن ثابت كرد كه قانون جاذبه نيوتنی در مورد بار الكتريكی نيز صحت دارد و جسمی كه بار الكتريكی منفی دارد، جسم دارای بار الكتريكی مثبت را به خود جذب مي‏كند. شارل كولن سرانجام در 31 اوت 1806میلادی در 70 سالگی درگذشت.

قانون کولن

همانطور که میدانیم نیروی الکتریکی که دو جسم باردار برهم وارد میکنند میتواند  
جاذبه یا دافعه باشد. اگر بارهای الکتریکی دو جسم همنام باشند، این نیرو دافعه است  
و اگر ناهمنام باشند، این نیرو جاذبه است. 

نیروی الکتریکی بین دو جسم باردار، به چه عامل هایی بستگی دارد و اندازه این نیرو ها را از چه رابطه ای میتوان محاسبه کرد؟ شارل آگوستین کولُن، دانشمند فرانسوی برای نخستین بار با انجام آزمایش های ساده و هوشمندانه ای توانست عامل های مؤثر بر نیروی الکتریکی بین دو ذره باردار را که اصطلاحا بار نقطه ای خوانده می شود، شناسایی کند نتیجه آزمایش های او امروزه قانون کولن خوانده می شود.

آموزش مفاهیم ، فرمول ها و رابطه های مربوط به قانون کولون را می توانید به صورت رایگان در سایت گیتیک ببینید.