آزمایش کشت باکتری های دهان و پوست

 


هدف:


آشنایی با روش تهیه محیط کشت و کشت دادن باکتری ها
بررسی تاثیر بهداشت بر رشد باکتری ها

 

موارد مورد نیاز:


ترازو/ارلن/پنبه استریل/فویل/اتو کلاوه/ظروف پتری/انکویاتور/آب مظطر/صابون/الکل


دستور کار:

 

 1. 40 گرم پودر را با آب مقطر به حجم یک لیتر می رسانیم.
 2. محلول را به قدری هم می زنیم که یکنواخت و شفاف شود.
 3. سپس آن را رو ی حرارت قرار می دهیم تا یک دقیقه بجوشد.
 4. محلول جوشانده شده را در دمای 121 درجه اتو کلاو می کنیم.
 5. درب پتری ها را بسته و در کناری قرار می دهیم و منتظر می مانیم تا حالت ژله ای بگیرند.

 

(در صورت دسترسی نداشتن به اتو کلاو)


دستور کار:

 1. از میحط کشت های آماده شده استفاده می کنیم و درون یک ارلن مطابق دستورالعمل موجود روی ظرف میحط کشت آماده یک محیط کشت درست می کنیم.
 2. پودر را تا جایی هم می زنیم که محلول شفافی به دست آید.
 3. درب ارلن را با فویل آلمینیوم و پنبه سترون کاملا محکم می کنیم.
 4. شش عدد ظرف پتری را در دار سترون آماده می کنیم و ظروف پتری را تا ارتفاع دو سوم پر می کنیم و پس از بستن درب در گوشه ای به آنها استراحت می دهیم تا حالت ژله ای به خود بگیرند.

6.در مرحله بعد درب پتری ها  یک و دو را باز نموده و به آرامی بدون ایجاد خراش روی سطح ماده کف دست را با آن تماس می دهیم . 

7.پوست قبل از شسته شدن با آب و صابون برای دو فرد.

8.خیلی سریع درب پتری را می بندیم.

9.مراحل بالا را بر روی پتری های سه و چهار اینبار با دستان از قبل شسته شده انجام می دهیم.

 

نتیجه:

هنگامی که دستانمان را نشسته و آزمایش را انجام دادیم شاهده کشت باکتری های سطح پوست بودیم که در هر فرد  برا اساس طرح انگشتان رشد و تکثیر متفاوتی دارند .

 

 

در قسمت بعد که دستانمان را با آب و صابون شسته بودیم که البته این شستو شو به مدت ده یا پانزده دقیقه بوده صابون موادی دارد که باعث از بین بردن  دیواره سلولی باکتری می شوند هر چند شست و شو های کوتاه روز مره باعث این عمل نشده و فقط باعث کمی ریزش در باکتری ها می شوند.

 


دستور کار:(پتری پنج وشش )

 1. فردی بزاق دهان خود را در ظرف استریل می ریزد.
 2. به وسیله گوش پاک کن مقداری از بزاق را از ظرف برداشته و و به سرعت درون میط کشت درون پتری  به صورت زیگزاگی پخش می کنیم.
 3. و سریع درب پتری را می بندیم.
 4. پتری ها را در انکوریاتور در دمای 35 درجه به مدت چهار تا هفت روز حرارت می دهیم و اگر انکوریاتور در دسترس نداشتیم دمای اتاق هم برای ترکیب باکتری های فلور طبعی دهان و پوست به خوبی در دما 25 تا20 درجه رشد می کنند .
 5. از فرد دیگری هم بزاق گرفته به همین ترتیب عمل می کنیم .

 

نتیجه:

 1. حالت/تعداد و رنگ مجموع باکتری های به وجود آماده در آفراد متفاوت کاملا متفاوت است .
 2. از این رو در می یابیم که نوع فلور طبعیی دهان در افراد متفاوت و به خصوص است.

 

برای درک بهتر نحوه رشد و رفتار باکتری ها آموزش رایگانه سایت ما را در صفحه آموزش زیست Gitikاز دست ندهید.