آمازیش کرک های گیاهی

 

هدف:

 

 1. تهیه نمونه برای بررسی کرک
 2. مقایسه و تشخیص انواع کرک

 

 

نکات آموزشی:


کرک ها بر اساس سلول های تشکیل دهنده به دو بخش 1-تک یاخته ای و 2-پر یاخته ای تقسیم بندی می شوند.

 

هر کرک وظیفه جدا گانه دارد:
کرک ترشحی: در انتهای خود برآمدگی شامل مواد ترشحی دارند .

کرک نگهبان: منشعب هستند و انشعابات آن ها روی سطح برگ،میوه یا ساقه گیاه توزیع می شنود.

 

برای درک بهتر مطالب فوق به صفحه آموزش زیست Gitik سری بزنید.

 

موارد مورد نیاز:


میکروسکوپ نوری،تیغه،تیغک،آب و برگ گیاهانی مانند نعنا،زیتون و سنجد

 

نکته: سطح پشتی برگ زیتون به علت داشتن کرک های ستاره ای براق تر و روشن تر است.

 

دستور کار:

 1. یک برگ زیتون جدا می کنیم.
 2. سطح پشت آن را به آرامی می تراشیم.
 3. ماده پودر مانند سفیدی را که به دست آمده به صورتی روی لام می ریزیم که دانه های بسیار ریز آن روی هم نباشند.
 4. یک قطره آب برای چسبیدن لامل به لام روی آن می ریزیم.
 5. لامل را با زاویه ۴۵درجه روی نمونه رها می کنیم .
 6. مشاهدات خود با میکروسکوپ را یادداشت می کنیم.

 

 1. سپس از یک برگ شمعدانی کمی از دمبرگ آن را برش می دهیم
 2. روی لام می گذاریم
 3. یک قطره آب برای چسبیدن لامل به لام روی آن می ریزیم 
 4. لامل را با زاویه ۴۵درجه رها می کنیم .
 5. مشاهدات خود توسط میکروسکوپ را یادداشت می کنیم.

 

نتیجه:


برگ زیتون دارای کرک سپر مانند  و چند سلولی منشعب است. همچنین برگ زیتون از نوع کرک های محافظ یا نگهبان است.

گیاه شمعدانی در هنگام مالش با دست از خود بویی ساطع می کند که به دلیل داشتن کرک های ترشحی است دمبرگ شمعدانی( البته تمام قسمت های پهنک و دمبرگ آن)دارای کرک فراوان است .