وسایل مورد نیاز :

 • برگ آلومینیومی(فویل) 
 • مقوا
 • سرکه
 • ورق مسی 
 • سیم مسی 
 • چسب نواری 
 •  قیچی
 •  بشر 
 • سدیم کلرید 
 • آب مقطر 
 •  دستمال 
 • ولت متر 
 • لامپ LED

در سال هشتم ما تهیه روشن کردن لامپ با لیمو ترش را یاد گرفتیم 

 در (شیمی  سال یازدهم)  با انجام این ازمایش میخواهیم یک روش دیگر برای ساخت باتری را نیز یاد‌بگیریم...

- در انجام آزمایش چراغ افروز شیمیایی به ۳ مورد زیر پی میبریم و آن را اثبات میکنیم :

۱) الکترون دهی فلز ها

۲) تهیه باتری

۳) ماهیت الکتریکی

 یک قطعه مس را برداریم و روی آن یک قطع مقوا و سپس روی مقوا یک قطعه الومینیوم قرار میدهیم . این کار را ادامه میدیهم تا همه قطعات روی هم چیده شوند .

سپس قطعات مسی و الومینیومی تهیه شده را در محلول "سرکه و نمک" و قطعات مقوایی را در "سرکه" قرار میدهیم

دو سیم را ، یکی به ابتدا و یکی به انتهای قطعه های مشی با چسب نواری میچسبانیم.

ولتاژ باتری را با استفاده از ولت متر اندازه گیری کرده و سپس از باتری ساخته شده برای روشن کردن لامپ LED اسفاده میکنیم.

نتیجه گیری:

می‌توان با استفاده از ورقه های آلومینیومی و مسی(خیس شده در سرکه و نمک) یک باتری ساخت. پایان )