آزمایش مراحل رشد مگس

 

حشرات همیشه بیشتر از سایر جانداران مورد مطالعه آزمایشگاهی قرار می گیرند. بخوصوص مگس میوه یا سرکه.

که به علت رشد سریع آن در آزمایش های ژنتیک و توارث استفاده می شود.

در آزمایش زیر طبق هدف آزمایش بررسی های خواهیم داشت.

هدف:

  1. بررسی مراحل رشد مگس سرکه
  2. بررسی صفات ظاهری مگس

 

مرحله اول

 

دستور کار:

ظرف شیشه ای تمیزی را تهییه کرده و یک میوه کاملا رسیده (انگور/سیب و موز)را درون ظرف قرار می دهیم

مگس  را گیر انداخته و هر روز آن را در شیشه  حاوی میوه زیرنظرمی کنیم.

این کار را برای تقریبا دو هفته انجام می دهیم.

 

نتیجه:

بعد از سه الی چهار روز مشاهده می کنیم که مگس تخم ریزی می کند.

روز پنجم یا ششم لاور ها  خارج می شوند.

روز هشتم یا نهم شاهد مگس های بالغ خواهیم بود.

 

مرحله دوم

 

دستور کار:

چند مگس را گیر انداخته و با کمک اتر و رعایت مسائل بهداشتی آن را بیهوش می کنیم.

مگس های بیهوش را روی شیشه ساعت  که زیر آن کاغذ صافی است قرار می دهیم

با استفاده از یک ذره بین به بررسی صفات ظاهری و نر یا ماده بودن آنها می پردازیم.

 

نتیجه:

تیپ مگس های چشم سفید جهش یافته هستند

تیپ مگس های چشم قرمز وحشی هستند

در انتهای بدن مگس های نر یک حلقه تیره دیده می شود که در مگس های ماده دیده نمی شود.

 

 

مطالب درسی مربوط به این مقاله را در صفحه آموزش  زیست Gitik از دست ندهید.