هدف از انجام آزمایش:

آشنایی با دلیل تشکیل شدن هلال های متفاوت کره ماه

گزارش کار و نتیجه گیری:

با استفاده از سیب می توانیم 8 فاز ماه را مدل سازی کنیم. ماه در 28 روزی که یک دور کامل به دور زمین می چرخد،در زوایای مختلفی نسبت به خورشید قرار می گیردو همانطور که می دانیم ماه از خود نوری تولید نمی کند و نور خورشید را بازتاب می کند،در نتیجه نسبت به زاویه‌ی ماه،بخشی از آن از دید ما بر روی زمین روشن و بازتاب کننده دیده می شود و به صورت هلال های مختلف و قرص کامل نمایان می‌گردد. 

در ضمن شما عزیزان می تونید از سایت گیتیک برای آموزش فیزیک و آموزش ریاضی استفاده کنید 💖 آموزش های خوبی رو براتون تهیه کردیم.