یک لایه‌ آهنربا که فقط به اندازه یک اتم ضخامت دارد، رکورد ساخت نازک‌ترین آهنربا را شکست. اگر چه این آهن ربای ورقه ای ضخامت کمی دارد اما در دمای محیط هم خاصیت مغناطیسی خود را حفظ می کند. این اختراع  درهای جدیدی به‌ سوی پیشرفت فناوری به‌ ویژه در عرصه ساخت قطعات حافظه و نیز مطالعات فرومغناطیس و فیزیک کوانتوم می‌تواند باز کند. اختراع این آهن ربا زمینه ساز ایجاد آهن ربا های ورقه ای  دو بعدی است زیرا تلاش های اولیه برای ساخت چنین آهن رباهایی با شکست مواجه شد. به این دلیل که چنین آهن رباهایی در دما های بسیار پایین فعال بوده و با افزایش دما خاصیت مغناطیسی خود را از دست می دادند.

 

  این آهن ربا با استفاده از ماده‌ای به اسم وندر والز زینک‌‌اکسید دوپینگ کبالت حاصل شده‌ که از ترکیب گرافین‌اکسید و زینک و کبالت ساخته شده‌ است. اکسید گرافین از واکنش دهیدرات استات با زینک و کبالت ایجاد می‌شود. اکسید گرافین از واکنش دهیدرات استات با زینک و کبالت ایجاد می‌شود. بدیهی است که این مواد باید با نسبت های دقیقی در واکنش شرکت داده شوند. وقتی این ترکیب در خلأ واکنش می‌دهد، به‌آرامی یک لایه از زینک‌اکسید تشکیل و لابه‌لای اتم‌های آن کبالت پراکنده می‌شود. این ترکیب مثل ساندویچ تشکیل‌شده از چند لایه لای گرافین قرار می‌گیرد. سپس، وقتی این ترکیب درمعرض هوا قرار می‌گیرد و به آن حرارت داده می‌شود، اکسیژن موجود در هوا لایه‌های گرافین را می‌سوزاند و تنها یک لایه از زینک‌اکسید دوپینگ کبالت باقی می‌گذارد.

 

  برای اثبات تک لایه ای بودن اتم این آهن ربا از میکروسکوپ الکترونی استفاده می شود. در این روش الکترون از ساختار کریستالی این آهن ربا عبور و تصویری از تار و پود اتم‌های سازنده آن ارائه می‌کند. فیزیک‌ دانان ورقه نازک ساخته‌ شده را آزمایش و خاصیت مغناطیسی آن را تأیید کردند؛ اما قدرت مغناطیسی این آهنربا با مقدار کبالت موجود در آن رابطه مستقیم دارد. وقتی این مقدار حدود ۵ تا ۶ درصد باشد، قدرت مغناطیسی آهن ربا کم  می شود . وقتی درصد کبالت را تا دو برابر، یعنی ۱۲ درصد، افزایش می دهیم ، ماده آهنربایی به‌ سرعت به آهن ربایی قوی تبدیل می شود.

 

  اختراع این ماده برای دانشمندان بسیار ارزشمند است؛ به‌ طوری‌ که محققان زیادی آماده انجام مطالعات فراوان روی آن هستند؛ زیرا این ماده می تواند مسیرهای زیادی برای پیشرفت علم و فناوری به‌ روی محققان  باز کند. این ماده انعطاف‌پذیر است و به تولید انبوه نیز می‌تواند برسد که این ویژگی‌ها از آینده‌ای پر از احتمالات شگفت‌آور خبر می‌دهند.