آزمایش تعیین درصد تخلخل آبخوان ها

 

هدف:

کسب مهارت اندازه گیری تخلخل رسوبات
ایجاد رابطه بین تخلخل  و حجم آب ذخیره شده در آبخون

 

موارد مورد نیاز:

آبخوان رسی ۱۵۰واحد/ آبخوان ماسه ای۱۵۰واحد/ دو استوانه مدرج و۲۰۰ میلی لیتر آب

 

دستور کار :

آبخون ها را درون استوانه های مدرج ریخته و روی هر کدام  آب می ریزیم تا جایی که بالای نمونه  ها آب باشد.

 

نتیجه:

در آزمایش فوق۵۴واحد در استوانه رس و ۴۲واحد در استوانه ماسه آب مصرف شده است. با توجه به این موضوع زمین های شنی ای و ماسه ای برای تشکیل آبخوان مناسب تراند زیرا نفوذ پذیری زیادی دارند زمین رسی اگر دریای از آب هم باشد آب را جذب می کند ولی به ما آبی پس نخواهد داد.
 

رابطه درصد تخلخل:

 درصد تخلخل ماسه:

​​​​​

درصد تخلخل رس:

 

 

 

 

 

توجه!                             

برای یادگیری آسان و رایگان دروس تخصصی خود به صفحه آموزش فیزیک و آموزش ریاضی ما در سایت سر بزنید.