هدف از انجام آزمایش:

بررسی روش و چگونگی تشکیل چشمه آب بر روی سطح زمین.

وسایل مورد نیاز:

آبزیدان(آکواریوم)_تیغهٔ پلاستیکی_یک لیتر آب_ماژیک_چسب آکواریوم_مقداری شن و ماسه

گزارش کار:

در مرحله اول یک آبزیدان ((آکواریوم)) به ابعاد 20×25×30 سانتی متری تهیه می کنیم.مانند شکل کتاب یک تیغهٔ شفاف در داخل آبزیدان قرار می دهیم و با چسب آکواریوم،آن را عایق و محکم می کنیم.

مقداری شن و ماسه را به صورت شیب دار در آکواریوم می ریزیم به طوری که لبه تیغهٔ پلاستیکی با آن مماس باشد.((مانند شکل الف)).

از نقطه a به مقدار یک لیتر آب درون آبزیدان می ریزیم.به وسیله ماژیک سطح ایستابی را بر روی آکواریوم نشان می دهیم. دوباره از نقطه a داخل آبزیدان آب می‌ریزیم تا زمانی که آب از داخل خاک به صورت چشمه خارج شود.((مانند شکل ب)).

نتیجه:

آب باران مسیری برای بالا آمدن آب در سطح ایستابی ایجاد می کند و به تدریج موجب افزایش سطح ایستابی و آب موجود در زمین می گردد و کم کم چشمه به وجود می آید.