آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه دهم _ مفاهیم اولیه خازن

آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه دهم _ مفاهیم اولیه خازن

دانش آموزان در این ویدیو با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1_ آشنایی کلی با ساختمان خازن  2_شارژ کردن خازن  3_دشارژ کردن خازن 

00:41:31
30,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه سوم - محاسبه فشار مایعات

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه سوم - محاسبه فشار مایعات

دانش آموزان در این جلسه با محاسبه فشار مایعات در حالت کلی و دلیل آن آشنا میشوند . سپس این رابطه را به شکل دیگر برای مایعاتی که در جامد منشوری ریخته میشوند بررسی میکنند . در نهایت با بحث فشار معادل در دو مایع مختلف و نمودارشناسی این جلسه را به پایان می رسانند.

05:17:59
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل چهارم درس دوم - سهمی

آموزش ریاضی دهم فصل چهارم درس دوم - سهمی

دانش آموزان در این جلسه با سهمی ها آشنا شده و مسائل مربوط به آن را تحلیل میکنند .

00:56:39
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه دوم - مقاومت الکتریکی و قانون اهم

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه دوم - مقاومت الکتریکی و قانون اهم

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1_تعریف کیفی مقاومت الکتریکی 2-تعریف کمی مقاومت الکتریکی  3-قانون اهم  4-نمودار شناسی 5-تحلیل تستهای کنکور سراسری 

01:03:38
20,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه اول(ویژه رشته ریاضی) - معادله حالت

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه اول(ویژه رشته ریاضی) - معادله حالت

دانش آموزان در این جلسه با مقدمات علم ترمودینامیک،فرآیند ترمودینامیکی ایستاوار و معادله حالت آشنا می شوند.

00:00:00
20,000 تومان
آموزش ریاضی نهم فصل دوم درس دوم _ عدد های حقیقی

آموزش ریاضی نهم فصل دوم درس دوم _ عدد های حقیقی

دانش آموزان در این ویدیو از آموزش ریاضی نهم با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1_عدد های گنگ ( اصم ) 2_عدد های گنگ 3_نوشتن چند عدد بین دو عدد 4_ تحلیل خط به خط کتاب درسی 

01:27:36
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه پانزدهم(ویژه رشته ریاضی) - آشنایی با یخچال ها

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه پانزدهم(ویژه رشته ریاضی) - آشنایی با یخچال ها

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیمی نظیر یخچال چیست،ضریب عملکرد یخچال،قانون اول ترمودینامیک به بیان یخچال ها،قانون دوم ترمودینامیک به بیان یخچال ها،تبدیل یخچال و ماشین گرمایی به یکدیگر،قضیه کارنو در یخچال ها  آشنا می شوند .

00:00:00
25,000 تومان
آموزش فیزیک دوازدهم فصل سوم جلسه اول - نوسان دوره ای

آموزش فیزیک دوازدهم فصل سوم جلسه اول - نوسان دوره ای

دانش آموزان در این جلسه از آموزش صفر تا صد فیزیک دوازدهم با نوسان دوره ای آشنا می شوند . 

00:25:37
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل چهارم درس سوم - تعیین علامت

آموزش ریاضی دهم فصل چهارم درس سوم - تعیین علامت

دانش آموزان در این جلسه نحوه تعیین علامت معادله های درجه 2 را آموخته و مسائل مربوط به آن را تحلیل میکنند .

01:52:39
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه دوم(ویژه رشته ریاضی) - تبادل انرژی دستگاه و محیط به روش کار و گرما

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه دوم(ویژه رشته ریاضی) - تبادل انرژی دستگاه و محیط به روش کار و گرما

دانش آموزان در این جلسه با دو روش تبادل انرژی بین دستگاه و محیط که کار و گرما است آشنا می شوند.

00:00:00
20,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه دوازدهم - شاره در حرکت

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه دوازدهم - شاره در حرکت

دانش آموزان در این جلسه با شاره های لایه ای و تلاطمی آشنا شده و معادله پیوستگی جریان و اصل برنولی را فرا میگیرند.

01:42:25
رایگان
آموزش ریاضی یازدهم فصل دوم درس اول - ترسیم های هندسی

آموزش ریاضی یازدهم فصل دوم درس اول - ترسیم های هندسی

دانش آموزان در ین دوره آموزش صفر تا صد ریاضی یازدهم با مفاهیم زیر آشنا می شوند : 1- برخی خواص عمود منصف  و ترسیم آن2- رسم عمود منصف یک پاره خط داده شده 3-رسم خط عمود بر یک خط از نقطه ای روی آن 4-رسم خط عمود بر یک خط از نقطه ای غیر واقع بر آن5-رسم خط موازی با خط داده شده

01:03:45
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل اول درس اول - مجموعه های متناهی و نا متناهی

آموزش ریاضی دهم فصل اول درس اول - مجموعه های متناهی و نا متناهی

دانش آموزان در این جلسه درس اول از فصل اول ریاضی دهم با عنوان مجموعه های متناهی و نامتناهی را فرا گرفته و تستهای کنکور آن را بررسی میکنند .

02:19:08
رایگان
آموزش ریاضی نهم فصل چهارم درس چهارم _جمع و تفریق رایکال ها
01:17:14
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه شانزدهم - قاعده انشعاب ( مرحوم کیرشهف )

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه شانزدهم - قاعده انشعاب ( مرحوم کیرشهف )

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1 قاعده انشعاب 2- تحلیل  تست های کنکور سراسری

00:34:53
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه پنجم - اصل پاسکال

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه پنجم - اصل پاسکال

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم اصل پاسکال آشنا میشوند . با این جلسه از آموزش فیزیک دهم همراه ما باشید .

00:20:59
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه سوم - نیروی الکتریکی

آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه سوم - نیروی الکتریکی

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا میشوند : 1- آموزش کامل مفاهیم نیروی الکتریکی ( جهت و اندازه آن) 2- قانون کولن 3- بررسی تمام تست های کنکور سراسری و المپیاد ها از مسائل قانون کولن با این جلسه از آموزش فیزیک همراه ما باشید .

05:35:02
40,000 تومان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه بیستم - اختلاف پتانسیل و توان تحمل

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه بیستم - اختلاف پتانسیل و توان تحمل

دانش اموزان در این جلسه ار آموزش فیزیک با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1 _ اختلاف پتانسیل و توان تحمل 

00:00:00
10,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه سوم(ویژه رشته ریاضی) - انرژی درونی گاز کامل

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه سوم(ویژه رشته ریاضی) - انرژی درونی گاز کامل

دانش اموزان در این جلسه با محاسبه انرژِ درونی گاز کامل و روشهای محاسبه آن آشنا میشوند.

00:00:00
15,000 تومان
آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه نهم_ چگالی سطحی بار الکتریکی ( ویژه رشته ریاضی )

آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه نهم_ چگالی سطحی بار الکتریکی ( ویژه رشته ریاضی )

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1_چگالی سطحی بار الکتریکی  2_نحوه توزیع بار بر سطح اجسام رسانا  3_بررسی و تحلیل تمام تستهای کنکور سراسری و المپیاد های فیزیک از این موضوع 

00:51:03
15,000 تومان
آموزش ریاضی نهم فصل سوم جلسه پنجم - شکلهای متشابه
00:50:36
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل اول درس دوم - متمم یک مجموعه

آموزش ریاضی دهم فصل اول درس دوم - متمم یک مجموعه

دانش آموزان در این جلسه درس دوم فصل اول ریاضی دهم تحت عنوان متمم یک مجموعه را فرا گرفته و تستهای کنکور مربوط به آن را تحلیل می کنند .

01:50:17
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه پنجم - انبساط حجمی در مایعات

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه پنجم - انبساط حجمی در مایعات

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم انبساط ظاهری و واقعی در مایعات آشنا شده و تستهای کنکور ان را تحلیل و بررسی می کنند.

00:56:08
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه اول - جریان الکتریکی

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه اول - جریان الکتریکی

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1-تعریف کیفی جریان الکتریکی 2-تعریف کمی جریان الکتریکی 3-یکای آمپر ساعت 4-نمودار شناسی 5-تست

01:22:58
20,000 تومان
آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه دوم  - روش های انتقال بار الکتریکی

آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه دوم - روش های انتقال بار الکتریکی

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا میشوند : 1- روش مالش  2 - روش تماس  3- روش القای الکتریکی 4- الکتروسکوپ 5- بررسی و تحلیل تمام تست های سراسری از این موضوع فایل این جلسه را پرینت گرفته و همراه ب تدریس من تکمیل کنید . 

01:55:29
20,000 تومان
آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه اول - بارهای الکتریکی

آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه اول - بارهای الکتریکی

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند : 1- مقدمه ای بر فیزیک یازدهم  2-آشنایی با الکترون 3- کمیتهای گسسته و پیوسته 4- اصل کوانتیده بودن بارهای الکتریکی 5-اصل پایستگی بارهای الکتریکی 6-حل تستهای کنکور مبحث بارهای الکتریکی

00:57:48
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه ششم - مفهوم گرما و توان گرمایی

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه ششم - مفهوم گرما و توان گرمایی

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم گرما ، توان گرمایی، گرمای ویژه و ظرفیت گرمایی ویژه آشنا شده و نمودار شناسی آن را در تاریخ کنکور سراسری بررسی خواهند کرد .

02:09:21
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه چهارم(ویژه رشته ریاضی) - قانون اول ترمودینامیک

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه چهارم(ویژه رشته ریاضی) - قانون اول ترمودینامیک

دانش آموزان در این جلسه با قانون اول ترمودینامیک آشنا شده و تستهای آن در تاریخ کنکور سراسری را تحلیل میکنند .

00:00:00
15,000 تومان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه پنجم  - آشنایی با مقاومتهای پیچه ای و کربنی

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه پنجم - آشنایی با مقاومتهای پیچه ای و کربنی

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1- آشنایی با مقاومتهای پیچه ای  2- آشنایی با مقاومتهای کربنی 

00:42:53
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل اول درس سوم - الگو و دنباله

آموزش ریاضی دهم فصل اول درس سوم - الگو و دنباله

دانش آموزان در این جلسه مباحث الگو و دنباله را ابتدا خط به خط با کتاب درسی تحلیل کرده و سپس تستهای آن را بررسی و تحلیل می کنند .

01:08:29
رایگان

پکیج های آموزشی