آموزش فیزیک دوازدهم فصل سوم جلسه هفتم- تمرین های دوره ای

آموزش فیزیک دوازدهم فصل سوم جلسه هفتم- تمرین های دوره ای

دانش آموزان در این دوره از آموزش صفر تا صد فیزیک دوازدهم با حل تمرین های دوره ای فصل 3 آشنا می شوند .

01:47:45
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه چهارم _ اثر دما بر مقاومت رسانا ( ویژه رشته ریاضی )

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه چهارم _ اثر دما بر مقاومت رسانا ( ویژه رشته ریاضی )

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1- تاثیر دما بر مقاومت ویژه اجسام رسانا  2- تاثیر دما بر مقاومت ویژه اجسام نیم رسانا 3- بررسی و تحلیل تستهای کنکور سراسری  4- نمودار شناسی

01:18:57
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه دوم - انبساط طولی در جامدات

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه دوم - انبساط طولی در جامدات

دانش آموزان در این جلسه ابتدا مفهوم انبساط در حالت کلی را فرا گرفته سپس انبساط طولی در جامدات را می آموزند و در نهایت با تحلیل تستهای کنکور ونمودار شناسی این مبحث را به پایان می رسانند .

02:41:28
رایگان
آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل دوم جلسه دوم _ معرفی برخی نیرو های خاص

آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل دوم جلسه دوم _ معرفی برخی نیرو های خاص

دانش آموزان در این دوره از آموزش صفر تا صد فیزیک دوازدهم با مفاهیم زیر آشنا می شوند :1- نیروی وزن2- نیروی عمودی تکیه گاه 3- نیروی عمودی تکیه گاه4- آشنایی با مسائل آسانسور5- نیروی اصطکاک ایستایی 6- نیروی اصطکاک ایستایی بیشینه 7- نیروی اصطکاک جنبشی8- نیروی فنر9- نیروی کشش طناب

03:35:08
رایگان
آموزش جامع فیزیک دهم ریاضی

آموزش جامع فیزیک دهم ریاضی

همان طور که می دانید در نظام آموزشی جدید کتاب ها دارای سطح متفاوتی نسبت به گذشته هستند که همین موضوع سبب شده است تا بیشتر دانش آموزان در دروسی مانند فیزیک دچار ضعف در آموزش باشند. در پایه دهم که مبنای یادگیری فیزیک است دانش آموزان می بایست به خوبی این درس را فراگرفته و بر آن مسلط شوند. پکیج فیزیک..

41:25:34
500,000 تومان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه چهاردهم - نمودار شناسی توان و انرژی ورودی و خروجی جریان

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه چهاردهم - نمودار شناسی توان و انرژی ورودی و خروجی جریان

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1-نمودار شناسی تخصصی بحث  انرژی و توان   ورودی و خروجی  مدار 2- تحلیل  تست های کنکور سراسری

00:41:41
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل سوم درس دوم - ریشه n ام

آموزش ریاضی دهم فصل سوم درس دوم - ریشه n ام

دانش آموزان در این جلسه مبحث ریشه و توان را با بحث ریشه n ام ادامه داده و مسائل مربوط به ان را تحلیل و بررسی میکنند .

00:45:17
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه پنجم - چگالی

آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه پنجم - چگالی

در این جلسه دانش آموز با مفهوم چگالی و سوالات مربوط به آن در تاریخ کنکور سراسری آشنا خواهد شد . اگر در حل سوالات چگالی جسم حفره دار ، چگالی اجسام با شکل هندسی نامنظم و ..... مشکل دارید این جلسه را از دست ندهید . با یک جلسه دیگر از فیلم های آموزشی فیزیک دهم همراهمان باشید .

00:00:00
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه اول - مفهوم دما

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه اول - مفهوم دما

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم دما و کمیت دماسنجی آشنا شده سپس انواع مقیاس های دمایی سلسیوس و کلوین و فارنهایت را آموخته و تبدیل آنها به بکدیگر را فرا میگیرند و در نهایت با دماسنجهای معیار و دماسنجهای ترموکوپل آشنا میشوند .

01:57:50
رایگان
آموزش فیزیک دوازدهم فصل سوم جلسه پنجم- موج و انواع آن

آموزش فیزیک دوازدهم فصل سوم جلسه پنجم- موج و انواع آن

دانش آموزان در این دوره از آموزش صفر تا صد فیزیک دوازدهم باموج عرضی و طولی و موج مکانیکی و الکترو مغناطیسیآشنا می شوند .

00:17:17
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه هفتم - منبع نیرو محرکه الکتریکی آرمانی و واقعی

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه هفتم - منبع نیرو محرکه الکتریکی آرمانی و واقعی

انش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1- منبع نیرو محرکه الکتریکی  2-نیرو محرکه الکتریکی  3 - منبع نیرو محرکه الکتریکی آرمانی  4 - منبع نیرو محرکه الکتریکی واقعی  5 - جمع بندی و تست

01:16:37
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه سوم - تبدیل یکاها به روش زنجیره ای

آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه سوم - تبدیل یکاها به روش زنجیره ای

دامش آموزان در این جلسه با مفهوم نمادگذاری علمی ، استفاده از پیشوند ها ، روش تبدیل زنجیره ای یکا ها به یکدیگر و آهنگ تغییرات یک کمیت آشنا میشوند . با این جلسه از آموزش فیزیک دهم همراه ما باشید .

00:00:00
رایگان
آموزش ریاضی نهم فصل پنجم درس دوم - چند اتحاد دیگر ، تجزیه و کابردها
00:57:33
رایگان
 آموزش فیزیک دهم  فصل اول جلسه اول - فیزیک چیست ؟

آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه اول - فیزیک چیست ؟

در این جلسه با اساس و بنیان فکری ایجاد درسی به نام فیزیک آشنا میشویم و میفهمیم که دانشمندان به چه علت به توصیف ریاضی محیط پیرامون خود روی آورده اند و در نهایت میفهمیم که مدلسازی در فیزیک یعنی چه و به چه کارمان می آید . با جلسه اول آموزش فیزیک دهم همراهمان باشید .

00:00:00
رایگان
آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل دوم درس اول - قوانین حرکت نیوتون

آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل دوم درس اول - قوانین حرکت نیوتون

دانش آموزان در این ویدیو از آموزش صفر تا صد فیزیک دوازدهم با مفاهیم زیر آشنا می شوند : 1- قانون اول نیوتون2- قانون دوم نیوتون3- قانون سوم نیوتون4- خاصیت لختی ( اینرسی ) 5- نیرو های کنش و واکنش 

01:38:20
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه اول - انرژی جنبشی

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه اول - انرژی جنبشی

دانش اموزان در این جلسه با رابطه انرژی جنبشی و نمودار شناسی آن آشنا شده و در پایان با رابطه انرژی جنبشی و نیرو آشنا می شوند .

01:25:45
رایگان
آموزش ریاضی نهم فصل دوم درس اول _ عدد های گویا

آموزش ریاضی نهم فصل دوم درس اول _ عدد های گویا

در این ویدیو از آموزش ریاضی نهم دانش آموزان با مفاهیم زیر آشنا می شوند : 1_نمایش عدد های اعشاری متناوب  2_یافتن کسر ، بین کسر های دیگر  3_حل تمامی تمرین ها ، فعالیت ها و کار در کلاس های کتاب بصورت خط به خط 

01:24:22
رایگان
آموزش فیزیک دوازدهم فصل سوم جلسه ششم - مشخصه های موج

آموزش فیزیک دوازدهم فصل سوم جلسه ششم - مشخصه های موج

دانش آموزان در این دوره از آموزش صفر تا صد فیزیک دوازدهم با مشخصه های موج آشنا می شوند .

00:52:46
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل اول درس اول - مجموعه های متناهی و نا متناهی

آموزش ریاضی دهم فصل اول درس اول - مجموعه های متناهی و نا متناهی

دانش آموزان در این جلسه درس اول از فصل اول ریاضی دهم با عنوان مجموعه های متناهی و نامتناهی را فرا گرفته و تستهای کنکور آن را بررسی میکنند .

02:19:08
رایگان
آموزش فیزیک دوازدهم فصل سوم جلسه چهارم - تشدید

آموزش فیزیک دوازدهم فصل سوم جلسه چهارم - تشدید

دانش آموزان در این دوره از آموزش صفر تا صد فیزیک دوازدهم با تشدید آشنا می شوند .

00:21:21
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه پنجم  - آشنایی با مقاومتهای پیچه ای و کربنی

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه پنجم - آشنایی با مقاومتهای پیچه ای و کربنی

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1- آشنایی با مقاومتهای پیچه ای  2- آشنایی با مقاومتهای کربنی 

00:42:53
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل هفتم درس اول - احتمال یا اندازه گیری شانس

آموزش ریاضی دهم فصل هفتم درس اول - احتمال یا اندازه گیری شانس

دانش آموزان در این جلسه با مفهوم احتمال آشنا شده و مفاهیم ابتدایی آن را فرا میگیرند .

01:22:52
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه دوم - محاسبه فشار در جامدات

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه دوم - محاسبه فشار در جامدات

در این جلسه دانش آموزان مفاهیم فشار در جامدات را در قالب دو فرمول کلی فرا گرفته و در پایان نمودار شناسی مربوط به ان را فرا میگیرند . با این جلسه از آموزش فیزیک دهم همراه ما باشید .

01:33:29
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه اول - بارهای الکتریکی

آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه اول - بارهای الکتریکی

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند : 1- مقدمه ای بر فیزیک یازدهم  2-آشنایی با الکترون 3- کمیتهای گسسته و پیوسته 4- اصل کوانتیده بودن بارهای الکتریکی 5-اصل پایستگی بارهای الکتریکی 6-حل تستهای کنکور مبحث بارهای الکتریکی

00:57:48
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه اول(ویژه رشته ریاضی) - معادله حالت

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه اول(ویژه رشته ریاضی) - معادله حالت

دانش آموزان در این جلسه با مقدمات علم ترمودینامیک،فرآیند ترمودینامیکی ایستاوار و معادله حالت آشنا می شوند.

00:00:00
20,000 تومان
آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه ششم_ انرژی پتانسیل الکتریکی

آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه ششم_ انرژی پتانسیل الکتریکی

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند : 1_مفهوم انرژی پتانسیل الکتریکی  2_قانون پایستگی انرژی مکانیکی در جابجایی بار الکتریکی 3_کار انجام شده توسط نیروی خارجی 

01:30:21
30,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه هفتم - مفهوم انرژی پتانسیل

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه هفتم - مفهوم انرژی پتانسیل

دانش آموزان در این جلسه با مفهوم انرژی پتانسلی و دلیل تعریف آن در فیزیک آشنا شده و طریقه محاسبه انرژی پتانسیل گرانشی را فرا گرفته و با انواع سوالات آن در تاریخ کنک.ر سراسری آشنا می شوند .

01:26:12
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه پانزدهم(ویژه رشته ریاضی) - آشنایی با یخچال ها

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه پانزدهم(ویژه رشته ریاضی) - آشنایی با یخچال ها

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیمی نظیر یخچال چیست،ضریب عملکرد یخچال،قانون اول ترمودینامیک به بیان یخچال ها،قانون دوم ترمودینامیک به بیان یخچال ها،تبدیل یخچال و ماشین گرمایی به یکدیگر،قضیه کارنو در یخچال ها  آشنا می شوند .

00:00:00
25,000 تومان
آموزش ریاضی نهم فصل چهارم درس سوم - ریشه گیری
01:10:02
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه چهارم  - انبساط حجمی در جامدات

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه چهارم - انبساط حجمی در جامدات

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم انبساط حجمی جامدات آشنا شده و رابطه تغییر چگالی را می آموزند و در نهایت تمام تستهای کنکور این مبحث را تحلیل میکنند.

01:09:55
رایگان

پکیج های آموزشی